26 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Filtracja sedymentacyjna w przemyśle

Woda przemysłowa nie kojarzy nam się raczej z wodą wyjątkowo czystą, a często mamy o niej wręcz zupełnie niewłaściwe wyobrażenie. Tymczasem woda wykorzystywana w przemyśle musi spełniać rozmaite wymagania, zwłaszcza że jej zastosowanie jest niezwykle szerokie. Musimy dbać przede wszystkim o to, by w układach przemysłowych nie powstawał kamień i inne osady, dlatego woda musi być odpowiednio przygotowana, nim do układów trafi. Jaką rolę w tym przygotowaniu odgrywa filtracja sedymentacyjna?

Wieloetapowość uzdatniania wody

Czystość i jakość wody badana jest za pomocą nowoczesnych sprzętów i mierników na każdym etapie przygotowywania wody do zastosowania w układach przemysłowych. Pierwszym krokiem przy uzdatnianiu wody zawsze jest filtracja mechaniczna, ponieważ woda z sieci wodociągowych nigdy nie jest wolna od zanieczyszczeń w formie stałej, których pozbywamy się za pomocą różnych wkładów filtrujących, które dzielimy na trzy kategorie: filtry z możliwością spustu nagromadzonych zanieczyszczeń, filtry, które można wypłukać bez konieczności odłączenia od instalacji i filtry z wymiennymi wkładami (filtry ochronne). Po filtracji mechanicznej następuje filtracja sedymentacyjna, której przyjrzymy się bliżej w dalszej części artykułu.

Filtracja sedymentacyjna – filtry bocznikowe

O filtracji sedymentacyjnej za pomocą filtrów bocznikowych opowiadają nam przedstawiciele firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA ze Szczecina. Kolumny filtracyjne wypełnione są złożem zbudowanym z granulek krzemianu glinu o dużej porowatości. Sedyment (osad) wyłapywany jest przez całą powierzchnię granulek, w związku z czym mamy gwarancję dużej klarowności wody, która przechodzi przez filtry. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty eksploatacji są niższe w porównaniu do zastosowania tradycyjnych filtrów kwarcowych. Wynika to z faktu, że potrzebujemy mniejszej ilości płukań; mniejsza jest ilość wody popłucznej w całym procesie filtracji (najnowocześniejsze filtry potrafią zredukować ilość wody płuczącej nawet o 50%). Jeśli woda wykorzystywana w urządzeniach lub instalacjach musi spełniać wyjątkowo restrykcyjne kryteria, np. musi być odpowiednio zmiękczona, konieczne są kolejne procesy uzdatniania wody, jak przepływ przez stacje zmiękczania wody. Klarowna woda pozyskana dzięki filtracji sedymentacyjnej to też lepsze funkcjonowanie pozostałych urządzeń systemu uzdatniania jak wspomniane stacje zmiękczania wody, czy ozonatory, systemy odwróconej osmozy itp. Nie bez powodu więc filtracja sedymentacyjna w przemyśle to rozwiązanie coraz popularniejsze.