10 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Etapy wykonania studni głębinowej

Studni głębinowej nie można budować w dowolnym miejscu, które sobie upatrzymy, nawet wtedy, gdy czynimy to na własnej działce. Całą rzecz dokładnie regulują przepisy, wedle których muszą zostać zachowane określone odległości od różnego rodzaju obiektów. Załóżmy jednak, że mamy już wytyczone miejsce uwzględniające wszystkie obowiązujące obostrzenia i chcemy wreszcie przystąpić do wiercenia studni. Jak to się robi?

Wiercenie studni głębinowej to nie budowa płytkiej studni w ogródku

Budując studnię wyłącznie na niewielkie potrzeby gospodarcze, np. do podlewania ogródka, wystarczy, gdy wykonamy stosunkowo płytki odwiert, bo tutaj można korzystać z wody podskórnej, nawet z warstw o niewielkiej wydajności; możemy to zrobić samodzielnie przy pomocy bardzo prostego sprzętu. Na potrzeby jakiegoś większego obiektu mieszkalnego, hotelowego, hodowlanego czy przemysłowego wymagana jest woda o dużej czystości, pobierana z wodonośnych warstw głębinowych znajdujących na głębokościach sięgających średnio od 8 do 150 m. Wiercenie studni głębinowej wymaga już zastosowania specjalistycznego sprzętu i nie da się tego wykonać domowymi sposobami. W tej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem może być powierzenie wykonania tego zadania wyspecjalizowanej w tego typu pracach ekipie. O tym, jak przebiega wiercenie studni głębinowej i poszczególne etapy jej budowy opowiedzieli nam specjaliści z firmy FHU DANIEL z Zakopanego.

Budowa studni głębinowej krok po kroku

Każdą budowę studni głębinowej zawsze musi poprzedzić właściwe rozpoznanie terenu, co czyni się poprzez analizę miejscowych map hydrogeologicznych. Działanie to umożliwia precyzyjne wyznaczenie miejsca odwiertu i oznaczenie jego głębokości. Następne etapy tej budowy to:

  • wykonanie otworu technicznego do głębokości sięgającej warstwy wodonośnej,
  • wprowadzenie do górnej części otworu technicznego rur osłonowych zapobiegających mieszaniu się wód podskórnych z głębinowymi,
  • przedłużenie otworu technicznego poprzez przewiercenie się do aż do warstwy wodonośnej,
  • wpuszczenie do otworu technicznego rur filtracyjnych (studziennych),
  • wypełnienie żwirem filtracyjnym wolnej przestrzeni pomiędzy rurami filtracyjnymi i powierzchnią boczną otworu technicznego,
  • na odpowiedniej głębokości należy umieścić cementowy korek, który zapobiegnie mieszaniu się wód podskórnych i gruntowych z wodą głębinową,
  • pompowanie pompą głębinową wpuszczoną do rury studziennej wody wraz ze znajdującymi się w niej zanieczyszczeniami, do momentu ukazania się wody czystej,
  • określenie wydajności studni, w celu dobrania do niej odpowiedniej pompy; pompa musi mieć mniejszą wydajność niż sama studnia,
  • wykonaniu obudowy otworu studziennego,
  • wykonanie wszystkich przyłączy.

Ten skrótowy siłą rzeczy opis poszczególnych etapów budowy studni głębinowej wystarczająco dokładnie opisuje cały proces. Najważniejszym jego etapem jest oczywiście wywiercenie otworu studziennego, co wykonuje się przy użyciu specjalnej pneumatycznej wiertnicy.