12 maja 2017

Kategoria:
Inne

Elementy i zespoły do wytwarzania sprężonego powietrza

Powietrze atmosferyczne zanieczyszczają gazy, drobinki, para wodna oraz inne elementy, które nie powinny przenikać do instalacji pneumatycznej. Wyjaśniamy, jak dobrze przygotować sprężone powietrze, w celu zabezpieczenia elementów pneumatyki i wydłużenia czasu eksploatacji instalacji pneumatycznej.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że system wytwarzania sprężonego powietrza składa się ze sprężarek, elementów przygotowywania sprężonego powietrza oraz odbiorników sprężonego powietrza, którymi mogą być narzędzia, maszyny oraz inne procesy przemysłowe zasilane pneumatycznie. Najpierw sprężarki tłoczą powietrze, a następnie trafia ono do elementów przygotowywania sprężonego powietrza. Celem przygotowania powietrza jest zwiększenie trwałości elementów pneumatyki i wydłużenie działania całej instalacji. Jest to proces polegający na:

  • oczyszczeniu – czyli filtracji powietrza z cząstek stałych, drobin kondensatu olejowego oraz wody poprzez filtry,
  • redukcji – czyli regulacji ciśnienia do wymaganego poziomu roboczego poprzez zawory redukcyjne,
  • oraz naolejeniu powietrza mgłą olejową poprzez smarownice.

Przebieg etapów przygotowywania sprężonego powietrza

Pierwszym etapem przygotowania powietrza jest usuwanie wszystkich cząstek stałych za pomocą filtrów. Dokładność filtracji jest zależna od elementów zastosowanej pneumatyki. Jako standardową dokładność oczyszczania przyjmuje się 40 μm, wartość ta odpowiada 5 klasie czystości sprężonego powietrza i jest wystarczająca dla prawidłowej pracy armatury pneumatycznej.

Kolejny etap to odolejanie. Celem tego procesu jest pozbawienie medium roboczego oleju. Jest szczególnie ważne w niektórych branżach przemysłu, takich jak np.: przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy medycyna.

Następnym etapem jest osuszenie medium roboczego za pomocą osuszaczy. Jest to równie ważny proces, ponieważ wytrącająca się w instalacjach pneumatycznych woda przyczynia się do wielu awarii i zakłóceń. Może powodować m.in.: korozję, wypłukiwanie smarów oraz zwiększanie tarcia o skorodowane powierzchnie.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i odolejeniu, powietrze trafia do reduktora, który dostosowuje ciśnienie w instalacji do wymaganego poziomu.  – Powszechnie stosuje się w systemach sprężonego powietrza zespoły filtrująco-redukcyjne nazywane też zaworo-filtrem. W tym elemencie, najpierw następuje oczyszczenie powietrza, a potem obniżenie jego ciśnienia do wartości roboczej – wyjaśnia ekspert firmy API z Bielska-Białej.

Smarowanie powietrza

Aby zapewnić poprawne smarowanie, elementy układów pneumatycznych muszą być smarowane olejem. Pozwala na to smarowanie powietrza odbywające się poprzez rozprowadzenie oleju w mgle olejowej. Trafia on na ruchome elementy urządzeń i smaruje je, zapobiegając awariom i przedłużając ich żywotność.