24 kwietnia 2017

Kategoria:
Inne

Jakie elementy wchodzą w skład kosztów zawarcia umowy u notariusza?

Wiele dokumentów potrzebuje nadania ważności prawnej, jeśli chcemy, aby zostały uznane. Takie usługi możemy uzyskać, korzystając z usług notariusza. Za każdą podpisaną umowę notarialną jesteśmy zobowiązani uiścić należyte opłaty. Dowiedzmy się, jaka jest ich wysokość, aby być przygotowanym na konieczne do poniesienia koszty.

Opłaty u notariusza

Do elementów wchodzących w skład kosztów zawarcia umowy u notariusza zaliczają się czynności notarialne, które zostały przez niego dokonane. Wynagrodzenie określa się na podstawie spisanej przez obie strony umowy. Wysokość stawek pracy notariusza wyznaczają tzw. taksy notarialne, które regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Mówią one o możliwych maksymalnych kosztach, charakterystycznych dla danej czynności. Opłaty są zależne od wartości przedmiotu danej czynności notarialnej – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii notarialnej Jeziorskich. W skład opłat notarialnych nie mogą wchodzić koszty przejazdu ani inne czynności, które były konieczne w związku ich dokonaniem. Należy pamiętać, że do opłat należy doliczyć podatek VAT (23 proc.).

W jaki sposób można zapłacić za czynności notarialne?

Za realizację usług notarialnych notariusz pobiera opłaty w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest przekazanie gotówki do ręki, po realizacji wskazanych przez klienta czynności. Drugi sposób to z kolei przelew na rachunek bankowy kancelarii, który uzyskamy podczas spotkania w kancelarii notarialnej. Wysokość opłaty musi zostać określona w akcie notarialnym, tak samo jak należy wskazać osobę, która ma jej dokonać.

Czy z notariuszem można negocjować?

Negocjowanie kosztów notarialnych jest możliwe. Jako, że Minister Sprawiedliwości określa maksymalne możliwe opłaty, każda kancelaria może we właściwy dla siebie sposób wyznaczyć konieczne do uiszczenia koszty. Dlatego notariusz może zaproponować inną, niższą kwotę, w zależności od naszych umiejętności negocjacyjnych. Każdą kwotę można pertraktować, ale trzeba mieć świadomość, że zazwyczaj opłaty te nie należą do najniższych.