22 lutego 2019

Kategoria:
Inne

Elementy składowe zestawów hydroforowych

Zestaw hydroforowy umożliwia tłoczenie wody oraz podwyższanie i utrzymywanie jej ciśnienia w różnych miejscach – od budynków mieszkalnych, przez pompownie osiedlowe, po szklarnie i ogrody. Są to kompletne i zautomatyzowane urządzenia, które zapewniają oczekiwane dostawy wody przy stałym wymaganym ciśnieniu, składające się z elementów, których omówieniem zajęliśmy się w naszym artykule.

W zastępstwie pompy

Zestawy hydroforowe są wyposażone w automatykę oraz sterowanie i ułatwiają utrzymywanie właściwych parametrów sieci i instalacji. Z powodzeniem mogą zastąpić stare pompy. Co więcej – zakres ich wydajności wystarczy, aby zestawy hydroforowe stały się pompowniami wody, które stanowią samodzielne obiekty infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę zarówno dużych osiedli, jak i nawet całych miast.

Najważniejsze elementy zestawu hydroforowego

Do najważniejszych elementów składowych zestawu hydroforowego zalicza się zbiornik hydroforowy oraz pompę. Są one połączone wężem tłocznym, występującym w stalowym oplocie, który powinien cechować się sztywnością i odpornością przy zachowaniu pewnej elastyczności. Wszystko ze względu na wibracje, które wytwarza pracująca pompa. Ważnym elementem jest ponadto manometr, którego rolą jest sprawdzenie ciśnienia, jakie panuje w układzie, a w przypadku jego nieprawidłowości – ewentualna interwencja. Pracą całego układu steruje natomiast wyłącznik ciśnieniowy. Jest on odpowiedzialny za uruchomienie pompy w sytuacji, gdy ciśnienie spadnie poniżej danego poziomu, a także za jej wyłączenie – w przypadku napełnienia zbiornika.

Innymi, istotnymi elementami składowymi zestawów hydroforowych są:

  • zawór zwrotny – instalowany między urządzeniem a wężem, który doprowadza wodę ze studni; zapewnia bezpieczną pracę pompy,
  • zestaw zaworów i śrubek wraz z uszczelkami,
  • kolana i złączki dopasowujące do domowej instalacji.

Cały zestaw hydroforowy zbudowany jest z 3-6 pomp (pionowe, wielostopniowe lub monoblokowe), przy czym jedna z nich jest rezerwowa i umieszczony na konstrukcji nośnej, instalowanej na podkładkach wibroizolacyjnych.

Elementy opcjonalne

W ramach przedłużenia żywotności zestawu hydroforowego można dokupić kilka opcjonalnych elementów, takich jak:

  • filtr antypiaskowy do wody wejściowej, chroniący wnętrze pompy przed zanieczyszczeniami i piaskiem,
  • hydrostoper, wyłączający pompę w sytuacji braku dopływu wody, niweluje tym samum zatarcie się pompy spowodowane pracą na sucho.

Warto pamiętać, że nie należy oszczędzać na pojedynczych elementach składowych zestawu hydroforowego ze względu na możliwość wystąpienia dotkliwej usterki z powodu nawet z pozoru małej nieszczelności – wyjaśnia ekspert z firmy Fluid Control, która specjalizuje się w budowie energooszczędnych układów pompowych VDH, nowoczesnych systemów sterowania pompami, a także dostawą pomp, armatury i elementów AKPiA dla przemysłu oraz przedsiębiorstw wodociągowych.