20 września 2017

Kategoria:
Inne

Działanie siłowników hydraulicznych i ich awarie

Siłowniki hydrauliczne podczas pracy wykorzystują zasadę ciśnienia cieczy do wykonania określonego ruchu. Niestety, poszczególne części układu hydraulicznego mogą ulegać awariom. Przedstawiamy zasady działania siłowników oraz sposoby radzenia sobie z usterkami.

Użytkowanie maszyn wyposażonych w układy hydrauliki siłowej wiąże się z wykorzystaniem właściwości ciśnienia cieczy do przesunięcia ciężaru w ruchu liniowym. Zasada pracy tych najpopularniejszych, siłowników jednostronnych, wykorzystuje sposób zbliżony do działania prostej pompy tłokowej. Ciecz (olej hydrauliczny) zamknięta jest w cylindrycznym pojemniku przez uszczelniony tłok, przez co nie ma wycieków cieczy i strat w jej ciśnieniu. Praca poruszanego tłoczyskiem tłoka powoduje wzrost ciśnienia oleju hydraulicznego, którego energia przekazywana jest przez blokujący odpływ cieczy zawór do następnej części układu, powodując jego ruch w jednym kierunku. Następnie wraca do położenia wyjściowego, wykorzystując własną masę lub układ mechaniczny. Odmianą konstrukcyjną siłownika jednostronnego jest siłownik dwustronny. Wykorzystuje on nieco bardziej złożony układ z doprowadzeniem oleju hydraulicznego z obu stron tłoka (dostarczenie cieczy przed i za tłokiem). Ruch powrotny powoduje zmianę ciśnienia i przeniesienie sił w odwrotnym kierunku. Co dzieje się z olejem po wykonaniu pracy? Krąży on w zamkniętym układzie hydraulicznym, dzięki czemu dana maszyna może wykonywać wyznaczoną jej pracę w sposób powtarzalny.

Wytrzymałość każdego układu jest wypadkową wytrzymałości jego składowych elementów. Nie inaczej jest w wypadku siłowego układu hydraulicznego. Jego skuteczność zależy od szczelności całości układu. Przyczyn awarii może być kilka, m.in. nierówność powierzchni wewnętrznej cylindra powodująca wycieki pracującej cieczy, zużycie elementów uszczelniających układ czy konieczność wymiany oleju. Do tego dochodzi wadliwa praca elementów mechanicznych, jak np. luzy na przegubach. Naprawami siłowników hydraulicznych zajmują się profesjonalne firmy produkujące i serwisujące sprzęt hydrauliczny. Jedną z nich jest bydgoski Bipromasz.

Naprawa siłowników

Naprawa siłowników hydraulicznych może odbywać się zarówno w serwisie Bipromasz , jak i bezpośrednio u klienta. Przedmiotem naprawy mogą być wymiana uszczelnień, tłoczysk, rur cylindrowych, eliminacja luzów w pracy siłowników oraz wymiana części mechanicznych, między innymi uch przegubowych. W przypadku niemożności, firma może odtworzyć poszczególne elementy siłownika, a nawet cały siłownik w oparciu o rysunek techniczny lub tylko szkic. Na szczęście jest to tylko ostateczne rozwiązanie, bowiem magazyn firmy dysponuje dużą ofertą części zamiennych: uszczelnień, tłoczysk chromowanych i rur cylindrycznych. Po wykonaniu naprawy siłowniki poddane są próbie ciśnieniowej.