3 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Jak działają agregaty prądotwórcze?

Agregat prądotwórczy jest urządzeniem trudnym do przecenienia w sytuacjach, gdy nie mamy możliwości skorzystania ze stałej sieci zasilania. To sprytne urządzenie nazywamy także generatorem prądu, ponieważ jest jego samodzielnym źródłem. Agregat zbudowany z prądnicy, silnika, rozdzielnicy i dodatkowych elementów pomiarowych, stanowi niezależny zespół do wytwarzania energii elektrycznej.

Generatory prądotwórcze przeznaczone są do wykorzystywania w dwóch podstawowych sytuacjach: do zasilania w energię elektryczną urządzeń w miejscach, gdzie nie ma innych źródeł prądu oraz jako urządzenia uruchamiane awaryjnie w miejscach z dostępem do sieci elektrycznej, w momencie chwilowej przerwy w dostawie prądu lub przeciążenia sieci – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy HADRON w Żmigrodzie.

W praktyce oznacza to, że z agregatów prądotwórczych korzysta się głównie na placach budów, przed podłączeniem działki do sieci energetycznej oraz w miejscach, gdzie nagła przerwa w dostawie prądu może powodować poważne i negatywne konsekwencje, czyli np. w szpitalach.

Działanie agregatu prądotwórczego

Generator jest urządzeniem, które nie tyle wytwarza prąd, co przetwarza energię mechaniczną na elektryczną. Agregat wykorzystuje dostarczoną z zewnątrz energię mechaniczną w celu wymuszenia ruchu ładunków elektrycznych w uzwojeniach prądnicy. Wymuszony przepływ ładunków stanowi prąd wyjściowy do zasilania urządzeń podłączonych do agregatu. Mechanizm ten można zrozumieć lepiej przez porównanie do pompy wodnej, która samodzielnie nie produkuje wody, ale jedynie wymusza jej przepływ.

Współczesne agregaty prądotwórcze działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, zjawiska odkrytego i opisanego przez angielskiego fizyka i chemika, Michaela Faradaya w pierwszej połowie XIX wieku.

Faraday odkrył, że przepływ ładunków elektrycznych może być wywołany przez zmianę strumienia pola magnetycznego, a efekt ten można osiągnąć poprzez przesunięcie przewodu elektrycznego (np. w postaci drutu zawierającego ładunek elektryczny – prądnica) w polu magnetycznym. Ruch przewodu powoduje powstanie różnicy napięcia między jego dwoma końcami, w następstwie czego dochodzi do przepływu ładunków elektrycznych, a tym samym generowany jest prąd.

Zasilanie agregatu prądotwórczego

Zatem sercem agregatu prądotwórczego jest prądnica. Jednak aby mogła działać i generować energię elektryczną, niezbędne jest zewnętrzne źródło zasilania. Tym źródłem energii mechanicznej jest najczęściej silnik spalinowy wewnętrznego spalania. Silnik generatora prądu może być napędzany olejem napędowym, ropą, benzyną lub gazem ziemnym.