24 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Jak działa siewnik zbożowy?

Siewnik jest maszyną rolniczą, którą wykorzystuje się do wysiewu zbóż, ale także traw, rzepaku, kukurydzy, słonecznika, a nawet buraka i czosnku. Pierwszych siewników w Polsce zaczęto używać już w XIX wieku, co pozwoliło znacznie ułatwić i przyspieszyć prace polowe. Aż do lat 60-tych XX wieku siewniki napędzane były zaprzęgami konnymi. Współcześnie używa się właściwie wyłącznie siewników ciągnikowych.

Wykorzystanie specjalnych maszyn rolniczych podczas siewu jest jednym z czynników wpływających na polepszenie efektu plonów. Wynika to z faktu, że stosując siewnik znacznie łatwiej uzyskać odpowiednie  rozmieszczenie nasion pod powierzchnią gleby – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Agromarket.

Podstawowy podział siewników rozróżnia maszyny uniwersalne, służące do wysiewu wszystkich rodzajów zbóż, siewniki zbożowe do siewu uproszczonego, które przygotowują glebę i wysiewają materiał siewny w trakcie pojedynczego przejazdu oraz siewniki zbożowe do siewu bezpośredniego, które przeznaczone są do pracy w najtrudniejszych warunkach, np. na ścierniskach.

Siewniki zbożowe uniwersalne

Siewnik uniwersalny ma za zadanie dostarczyć na pole ściśle określoną ilość materiału siewnego. Maszyna umożliwia także równomierne rozmieszczenie nasion w glebie, czyli zachowanie jednakowych odległości między poszczególnymi rzędami, umieszczenie nasion na wymaganej głębokości i dokładne przykrycie glebą.

Wśród siewników zbożowych uniwersalnych wyróżniamy maszyny ciągnikowe zawieszane i  ciągnikowe przyczepiane. Ten pierwszy rodzaj siewnika porusza się na kołach wyłącznie podczas pracy, natomiast w czasie transportu unosi się na podnośniku. Z kolei siewniki przyczepiane wyposażone są w koła jezdne, na których zamocowana jest skrzynia nasienna i wszystkie zespoły robocze urządzenia. Siewniki uniwersalne ze względu na sposób wysiewu podzielić też można na mechaniczne lub pneumatyczne. Z pomocą siewników zbożowych uniwersalnych przeprowadza się wysiewy wąsko- i szerokorzędowe.

Budowa uniwersalnego siewnika zbożowego

Na podstawowy zespół wysiewający urządzenia składają się: koła napędowe, przekładnia, wałek wysiewający, gniazda zamknięte, skrzynia nasienna oraz zastawki regulacyjne, mieszadło. Do umieszczania nasion w glebie służą przewody nasienne zakończone redlicą stopkową lub talerzową. W siewnikach pneumatycznych dodatkowo zastosowany jest też wentylator tłoczący powietrze.

Działanie siewników zbożowych

Zasada działania siewnika zbożowego różni się w zależności od typu maszyny. W siewnikach mechanicznych, nasiona wygarniane są ze skrzyni przez zespoły wysiewające, a następnie przemieszczają się grawitacyjnie przez przewód nasienny do bruzdy przygotowanej przez redlicę. Siewniki pneumatyczne działają na podobnej zasadzie, jednak nasiona nie wpadają do bruzdy swobodnie, a są wtłaczane do gleby strumieniem powietrza z wentylatora. Polepsza to umieszczenie nasiona w ziemi, a co za tym idzie polepsza wschody roślin.