4 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Dobór zbiornika sprężonego powietrza

W każdym systemie sprężonego powietrza występuje zbiornik, pełniący rolę bufora, który jest potrzebny na wypadek na wypadek zmiennego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Duże znaczenie odgrywa odpowiedni jego dobór – odpowiedni dobrany pozwala bowiem na pokrycie pików w szczytowych momentach poboru. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zbiorników sprężonego powietrza, zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Zbiornik sprężonego powietrza – główny i pomocniczy

Wśród zbiorników sprężonego powietrza można wyróżnić dwa rodzaje – pionowe oraz poziome, a materiałem, służącym do ich wykonania, jest stal węglowa lub stal nierdzewna. W przypadku zbiorników ze stali węglowej – mogą one być ocynkowane albo malowane – na zewnątrz i wewnątrz. Osprzęt zbiornika obejmuje m.in. zawór bezpieczeństwa, manometr, który wskazuje ciśnienie powietrza lub gazu, kurek manometryczny, rurkę spustową kondensatu z zaworem oraz automatyczny spust kondensatu. W zależności od zastosowania można wyróżnić dwa typy zbiorników: zbiornik główny (umieszczony przy kompresorze, steruje pracą sprężarki, schładza sprężone powietrze i tłumi pulsacje) oraz zbiornik pomocniczy/dodatkowy (znajdujący się blisko większych punktów odbioru, minimalizuje ryzyko spadku ciśnienia w przypadku zwiększenia nagłego zapotrzebowania).

Na co zwracać uwagę przy doborze zbiornika sprężonego powietrza?

Prawidłowy dobór zbiornika sprężonego powietrza pozwala na rzadsze jego załączanie, przekładając się bezpośrednio na energię i koszty utrzymania. Wyrównuje on bowiem zmiany ciśnienia, które zostały spowodowane sterowaniem pracy sprężarek w układzie start-stop, a także magazynuje sprężone powietrze dla wyrównania zróżnicowanego zużycia i zapotrzebowania w systemie. Należy pamiętać, że objętość zbiornika sprężonego powietrza jest uzależniona od zmienności zapotrzebowania oraz wielkości sprężarki i układu sterowania. Można ją obliczyć ze wzoru V = t * ((C * Pa)/(P1 – P2)), w którym:

  • V = objętość zbiornika (m3),
  • t = czas przejścia od górnej do dolnej granicy zapotrzebowania na zbiorniku (min),
  • C = zapotrzebowanie na powietrze (m3/min),
  • Pa – ciśnienie atmosferyczne (1 bar),
  • P1 = maksymalne ciśnienie w zbiorniku (bar),
  • P2 = minimalne ciśnienie w zbiorniku (bar).

Dobór zbiornika sprężonego powietrza można również znacznie uprościć i posłużyć się zasadą, według której do sprężarki o wydajności 3 m3/min dobieramy zbiornik o objętości 1 m3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto jednak skierować swoje pytania do specjalistów w dziedzinie pneumatyki. Można ich spotkać m.in. w firmie DARKOMP, który oferuje wyposażenie do warsztatów oraz serwisów samochodowych.