studia podyplomowe
16 listopada 2016

Kategoria:
Inne

Do kogo są kierowane studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela?

Studia podyplomowe to jeden z najlepszych sposobów poszerzania własnych horyzontów i kompetencji w stosunkowo krótkim czasie. Absolwenci studiów I i II stopnia coraz częściej wybierają kierunki podyplomowe dające im podstawę do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlaczego jest to obecnie tak popularne? Kto może – i powinien – podjąć studia podyplomowe w tym zakresie?

Nauczanie nie dla każdego

Osoba pragnąca pracować jako nauczyciel musi spełnić szereg wymagań stawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezależnie od poziomu, na jakim chciałaby docelowo nauczać. Często jednak dopiero w trakcie nauki lub nawet już po zdobyciu specjalistycznego wykształcenia w jakiejś dziedzinie pojawia się myśl, że dzielenie się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą z innymi jest właśnie tą ścieżką, którą chcemy podążać. Tymczasem zakres studiów zazwyczaj nie obejmuje podstaw z zakresu metodyki i pedagogiki, których opanowanie jest oczekiwane przez MNiSW. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć właśnie te kompetencje.

Kto może studiować?

Podjąć się ich mogą absolwenci praktycznie wszystkich kierunków przygotowujących do nauczania pod kątem merytorycznym – od filologii przez socjologię po biofizykę. Zdobyte kompetencje pozwolą im podjąć pracę zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą oraz dorosłymi. Jednym z niewielu ograniczeń jest to, że podyplomowe studia przygotowujące do zawodu nauczyciela ukończone przez osobę, która ma za sobą tylko licencjat, uprawniają do pracy wyłącznie w szkołach podstawowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by po ukończeniu studiów I stopnia rozpocząć jednocześnie studia II stopnia w swojej pierwszej dziedzinie oraz pedagogiczne studia podyplomowe, ponieważ zajęcia na tych ostatnich zazwyczaj odbywają się w trybie weekendowym i można to pogodzić. Jest to również jeden z powodów, dla których wybierają je osoby czynne zawodowo i pragnące poszerzyć kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Nie tylko uczyć

Po tych studiach nie trzeba koniecznie zostawać nauczycielem czy wykładowcą akademickim.

Takie doświadczenie z pewnością rozbudowuje ścieżkę kariery, jednak zdobyte na takich studiach podyplomowych umiejętności mogą pomóc w jej rozwijaniu także w inny sposób – zapewnia rzecznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.

Oprócz opanowania treści z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki uczestnik studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela poznaje również mechanizmy funkcjonowania grup, techniki pracy głosem, a także sposoby analizy i diagnozy potencjału czy predyspozycji innych osób, poza tym uczy się elastyczności w doborze metod pracy i form komunikacji dostosowanych do swoich odbiorców oraz w reagowaniu na nagłe zmiany sytuacji. Dzięki temu wszystkiemu może więc podejmować się zadań menedżerskich, wymagających umiejętności trenerskich czy  mediacyjnych – a zatem istotnie zwiększa swoje szanse na awans w dziedzinie, w której chce się rozwijać.