architektura-krajobraz
17 maja 2018

Kategoria:
Inne

Dlaczego warto studiować architekturę krajobrazu?

Architektura krajobrazu jest bardzo ciekawym kierunkiem, zwłaszcza dla osób, które są kreatywne i mają poczucie estetyki. Dzięki odpowiedniemu wykształceniu mogą mieć realny wpływ na kształtowanie przestrzeni otaczającej człowieka. Co poza tym skłania młodych ludzi do studiowania architektury krajobrazu? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na architekta krajobrazu?

Rośliny, obiekty budowlane, miejskie parki, zbiorniki wodne – wszystkie te elementy potrafią stworzyć miejsce przyjazne dla człowieka i sprzyjające jego rozwojowi, pracy lub wypoczynkowi. Wystarczy trochę inwencji twórczej architekta krajobrazu, który ułoży w głowie własną wizję zagospodarowania tego typu przestrzeni i zacznie wcielać ją w życie.

Dziedzina ta dynamicznie się rozwija – architekci krajobrazu są poszukiwani nie tylko do urządzania miast lub osiedli, ale także prywatnych przydomowych ogródków. Dzięki swojej kreatywności i pomysłowości potrafią znaleźć ciekawe rozwiązania i koncepcje zagospodarowania przestrzeni. W zawodzie pomagają im również umiejętności społeczne – sympatia, życzliwość, tolerancja oraz poczucie humoru, które ułatwiają kontakt z inwestorami i zrozumienie ich potrzeb, dzięki czemu prościej jest dopasować do nich odpowiedni projekt.

Na architektach krajobrazu spoczywa duża odpowiedzialność za kreowanie otoczenia człowieka, dlatego dobre wyczucie estetyki i piękna to podstawa w tym zawodzie. Oprócz tego warto, aby architekt lubił się uczyć, ponieważ wciąż powstają nowe rozwiązania, pomysły oraz technologie, którymi posługuje się w pracy. Choć zdolności plastyczne są mile widziane, coraz więcej czynności przeprowadzanych jest przy pomocy odpowiednich programów komputerowych. Niezbędna jest za to chęć pracy w terenach otwartych – z roślinami, na łonie natury.

Jakie zdolności nabywa student architektury krajobrazu?

Na szczęście architektura krajobrazu jest bardzo ciekawym kierunkiem na studiach. Łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych – wymienia rektor Gdańskiej Szkoły Wyższej, gdzie można studiować architekturę krajobrazu w czasie trwających siedem semestrów studiów inżynierskich. – Nasi absolwenci są przygotowani do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, projektów zagospodarowania oraz budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także ocen ich szaty roślinnej. Ponadto mogą kierować i nadzorować roboty realizacyjne i pielęgnacyjne w obiektach architektury krajobrazu oraz zarządzać jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem owych obiektów