1 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Dlaczego warto stosować separatory ruchu

Separatory ruchu służą do trwałego lub tymczasowego poziomego oznakowania między innymi wydzielonych pasów jezdni czy też do szybkiej zmiany organizacji ruchu. Są przy tym często dużo skuteczniejsze niż oznakowanie farbą bądź folią. Z uwagi na swoje właściwości potrafią też znaleźć zastosowanie w wielu innych sytuacjach. Co decyduje o zasadności ich użycia?

Rozdzielenie pasów ruchu o przeciwnych kierunkach, wyznaczenie krawędzi jezdni czy też oddzielnego toru jazdy (w tym dla rowerów lub środków komunikacji zbiorowej) albo wręcz wyłączenie z ruchu wybranej powierzchni – ze wszystkimi tymi zadaniami teoretycznie poradzić mogą sobie namalowane na jezdni w odpowiedni sposób oznaczenia. – Dzięki swojej trójwymiarowości separatory ruchu są od nich jednak znacznie skuteczniejsze – mówi przedstawiciel produkującej oznakowania drogowe firmy Andros.

Większa skuteczność

Nie tylko bowiem cechuje je lepsza widoczność, ale też stanowią mechaniczną barierę dla mniej uważnych uczestników ruchu, a także tych, którym zdarza się omijać przepisy. Separatory okazują się niezastąpione chociażby w przypadku wydzielania buspasów i ścieżek rowerowych w miejscach, w których lubią z nich nielegalnie korzystać zniecierpliwieni kierowcy. Zwłaszcza w przypadku coraz popularniejszych w dużych miastach kontrapasów, czyli (przeznaczonych głównie dla rowerzystów) pasów jezdni o kierunku ruchu „pod prąd”, nie może się bez separatorów obejść.

Zwiększają one bezpieczeństwo i płynność ruchu również tam, gdzie w pasie drogowym prowadzone są remonty i inne tego rodzaju prace. Przepisy wymagają, aby w związku z robotami rozdzielenie pasów oznaczać dodatkowo tablicami kierującymi U 21. Zarówno separatory punktowe (znajdujące zastosowanie na prostych odcinkach wygrodzenia), jak i liniowe (tworzące ciąg w formie pasa) wyposażone są z reguły w otwory, w których można zamocować takie tablice, jak również innego typu pionowe elementy oznakowania. Stanowi to kolejną przewagę separatorów nad taśmami lub farbą.

Więcej zastosowań

Specyficznym ich wariantem są separatory łańcuchowe. Są nie tylko łatwe i szybkie w montażu, ale też dzięki swojej konstrukcji potrafią organizować powierzchnię o nietypowych kształtach. Posłużą więc zarówno do oznakowania pasa awaryjnego lub dzielącego, gdy zwęża się pas bezpieczeństwa, albo zaniżonego bądź zawyżonego pobocza czy opisanych wyżej zastosowań, jak i wygrodzą wyłączone z ruchu obszary na parkingu, a nawet odnajdą się w roli krawężników opasujących nieregularne wysepki czy klomby. Zestawienie elementów łańcuchowego separatora ruchu o barwie na przemian żółtej i czarnej lub czerwonej i białej dodatkowo zwiększy zaś jego widoczność.