maszyny przemysłowe
20 listopada 2020

Kategoria:
Inne

Dlaczego warto skorzystać z usług specjalistów od relokacji maszyn?

Relokacja maszyn to usługa, z której korzystają różnego rodzaju przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną na dużą skalę. Jest ona konieczna między innymi w sytuacji, kiedy dotychczas zajmowane obiekty są niewystarczające dla rozwijającej się działalności lub w celu poprawienia warunków logistycznych. Niezależnie od stojących za nią powodów, relokacja maszyn to trudna procedura, którą powinno zlecać się wyłącznie specjalistom.

Relokacja maszyn – na czym polega?

Na pierwszy rzut oka relokacja maszyn przypomina zwykłą przeprowadzkę – polega na przeniesieniu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu zakładu przemysłowego do innej lokalizacji. W wielu przypadkach usługa realizowania jest również lokalnie, to znaczy w obrębie jednego obiektu przemysłowego zmieniany jest układ maszyn – może to mieć na celu np. zmodernizowanie procesów produkcji. W rzeczywistości zadanie jest dużo bardziej skomplikowane niż typowa przeprowadzka, wymaga bowiem rozłożenia istniejącego wyposażenia zakładu na części, które można transportować, a po dostarczeniu na miejsce złożenia ich z powrotem. Wymaga to nie tylko specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, ale również odpowiedniego zaplecza technicznego. Usługi z tego zakresu znajdziemy w ofercie firmy Inter-Tech.

Dlaczego warto korzystać z usług profesjonalistów?

Relokację maszyn warto zlecać wyspecjalizowanym wykonawcom, ponieważ tylko wtedy możemy mieć pewność, że zadanie zostanie wykonane w sposób zorganizowany, sprawny oraz – przede wszystkim – bezpieczny dla przenoszonych urządzeń. Każdorazowo relokacja poprzedzana jest dokładnym planowaniem, które ma na celu ustalić jakie środki mają zostać użyte do wykonania zlecenia oraz jaki będzie ostateczny koszt usługi. Po zaakceptowaniu przez zleceniodawcę kosztorysu i podpisaniu niezbędnych umów, znajdujące się w obiekcie urządzenia są demontowane w stopniu umożliwiającym załadowanie ich na odpowiednie środki transportu. Sam przewóz maszyn jest zadaniem trudnym i wymagającym bardzo dobrej organizacji. Jeśli ze względu na koszty lub ryzyko uszkodzenia maszyn nie da się rozłożyć do tego stopnia, by mogły zmieścić się w ustalonych przez przepisy standardach dla ładunku, do ich przewozu należy wykorzystać środki niestandardowe. Aby było to możliwe konieczne jest bardzo precyzyjne wytyczenie trasy transportu z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych przeszkód. Ponadto należy uzyskać zgodę odpowiednich organów odpowiedzialnych za utrzymanie konkretnych odcinków dróg na wykonanie takiego transportu. Po dostarczeniu na miejscu maszyny muszą zostać zgodnie z dostępną dokumentacją techniczną na powrót zmontowane. Jak zatem widać, relokacja maszyn to zadanie skomplikowane, wielopoziomowe i bardzo wymagające – zatrudniając do niego specjalistów zyskujemy przede wszystkim czas oraz pewność, ze nasze sprzęty na żadnym etapie przeprowadzki nie zostaną zniszczone.