26 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Dlaczego warto przychodzić na dni otwarte uczelni?

Przygotowanie do egzaminu maturalnego to tylko jedno z trudnych i stresujących zadań, jakie stoją przed uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. W razie słabego wyniku testu, zawsze można podejść do poprawki. Natomiast wybór kierunku studiów i dobrej uczelni, wiąże się z konsekwencjami na wiele lat, jeśli nie na całe życie. Nic więc dziwnego, że konieczność podjęcia tej decyzji spędza maturzystom sen z powiek.

Wybór uczelni wyższej – trudna decyzja

Wybór ścieżki edukacyjnej, która będzie nie tylko satysfakcjonującą przygodą, ale także otworzy przed młodym człowiekiem atrakcyjne możliwości na przyszłość, jest niewątpliwie bardzo trudny – zauważa nasz rozmówca z Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Właśnie podjęcie tej decyzji jest pierwszym prawdziwym testem dojrzałości, który sprawdza nie tyle wiedzę szkolną, co znajomość własnych predyspozycji, potrzeb oraz możliwości i umiejętność skonfrontowania ich z tym, co oferuje nam świat.

Podstawowym źródłem informacji na temat oferty edukacyjnej uczelni jest obecnie Internet. Nie da się ukryć, że możliwość dokładnego zapoznania się z ofertą szkoły online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Na stronach internetowych uczelni wyższych znajdziemy szczegółowe wykazy kierunków, na które odbywa się rekrutacja, oferowane specjalności,  spis przedmiotów, regulamin studiów, informacje na temat stypendiów i inne praktyczne widomości. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji warto wybrać się także na dni otwarte uczelni.  Dlaczego to tak ważne?

Przyjdź na drzwi otwarte uczelni

Odwiedziny uczelni przed podjęciem decyzji o złożeniu dokumentów na studia, są jedyną szansą na to, by zawczasu poczuć jej atmosferę i przekonać się, czy odpowiada ona potencjalnemu kandydatowi. To bardzo ważne, ponieważ w murach uczelni student spędza większość swojego czasu przez kilka lat! Warto więc zadbać o to, by czuć się tam po prostu dobrze.

Podczas wizyty na uczelni można naocznie sprawdzić warunki studiowania, poznać kadrę nauczycielską i administracyjną, a dodatkowo wziąć udział w ciekawych wydarzeniach.  Atmosferę tworzą ludzie i właśnie spotkanie z wykładowcami i studentami danej uczelni jest gwoździem programu dni otwartych uczelni. Warto brać udział w wykładach pokazowych, przyglądać się prezentacjom kierunków, rozmawiać i zadawać pytania. Niewykluczone, że zostaniesz zapamiętany, co ułatwi ci późniejsze zawieranie znajomości i wpłynie na relacje z kadrą akademicką.

Udział w dniach otwartych jest więc najlepszą metodą poznania uczelni od środka. Umożliwia rozmowę z personelem, przyjrzenie się projektom i osiągnięciom, ale także propozycjom na spędzanie czasu wolnego studentów. Podczas dni otwartych kandydat ma też sposobność porozmawiania ze studentami, co jest najlepszym sposobem na to, by przekonać się, jaka atmosfera panuje na uczelni i czy sprzyja ona wieloaspektowemu rozwojowi młodego człowieka.