24 kwietnia 2017

Kategoria:
Inne

Dlaczego warto podjąć studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jeśli chcecie rozpocząć karierę w służbach mundurowych lub w pracy zajmować się ochroną danych i informacji niejawnych, to pomyślcie o podjęciu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Ma on pewne zalety, które czynią go atrakcyjnym wyborem.

Dla kogo

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są odpowiedzią na wyzwania, jakie niosą ze sobą nasze czasy. Pewne zagrożenia, w tym terroryzm, cyberprzestępczość i cyberterroryzm, powodują, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących stawić im czoła.

-Studia te pozwalają na zdobycie eksperckiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, które przydadzą się każdemu, kto chce pracować w służbach mundurowych lub administracji bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy zainteresowani tymi ścieżkami kariery powinni ukończyć Bezpieczeństwo Wewnętrzne z tytułem magistra – przekonuje nasz rozmówca reprezentujący Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcida de Gasperi w Józefowie.

Jak wyglądają studia

Bezpieczeństwo Wewnętrzne to kierunek dwustopniowy, który można studiować zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, stacjonarnie lub zaocznie.  Program studiów jest bardzo interesujący – znaleźć w nim można przedmioty związane z kryminologią i kryminalistyką czy strategią bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu ochrony państwa oraz ważnych państwowych instytucji i dokumentów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa i jego organów. Zna rolę administracji publicznej i innych instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Ponadto, absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego i problematyki różnych rodzajów przestępczości, w tym terroryzmu, a także potrafi przetwarzać, identyfikować, analizować oraz wykorzystywać wiedzę i informacje związane z zachowaniami stanowiącymi potencjalne źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kariera

Ukończone studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują absolwentów do pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla, w tym przede wszystkim w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Do tych ostatnich należą:

  • Policja,
  • Straż Graniczna,
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • Służba Celna.

Ponadto, znaleźć zatrudnienie mogą również w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa, oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo powszechne, takich jak:

  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Wojsko Polskie,
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.