31 marca 2017

Kategoria:
Inne

Dlaczego warto iść do szkoły policealnej?

Szkoły policealne w ciągu ostatnich lat przestały się kojarzyć z wyjściem awaryjnym dla osób, które nie dostały się na studia – obecnie to równoprawna alternatywa dla uczelni wyższych, coraz więcej młodych ludzie decyduje się na kontynuowanie edukacji w takich placówki. Oto kilka powodów, dla których warto poważnie rozważyć takie rozwiązanie.

Fach w ręku

Najważniejsza przewaga szkół policealnych to fakt, że kształcą w konkretnych kierunkach, nastawione są na rozwijanie umiejętności oraz przekazywanie wiedzy, która jest użyteczna w pracy w danym zawodzie, np. technika farmacji, optyki czy informatyki. Po jej ukończeniu jesteśmy w pełni przygotowani do podjęcia zatrudnienia.

Egzaminy zawodowe

Nauka w szkole policealnej kończy się państwowym egzaminem zawodowym – dopiero po jego pozytywnym zdaniu otrzymujemy tytuł zawodowy. Jest to wskazówka dla przyszłego pracodawcy, że posiadamy wszystkie kwalifikacje, których będzie od nas wymagał.

Mniej semestrów

Nauka w szkole policealnej trwa zazwyczaj cztery semestry, a zatem dwa lata. Cały ten czas poświęcony jest nauce przedmiotów ściśle związanym z konkretnym zawodem. Tymczasem nauka na uczelni wyższej, w zależności od rodzaju uczelni i wybranego kierunku studiów trwa 5-6 lat do momentu uzyskania tytułu magistra. Wiele kierunków dzielonych jest na stopnie, pierwszy stopień zazwyczaj kończy się po trzech latach uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, warto jednak pamiętać, że dla większości pracodawców tytuł ten nie ma żadnego znaczenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia traktowany jest jako osoba posiadają niepełne wykształcenie wyższe.

Szeroki wybór szkół

Na polskim rynku istnieje wiele publicznych i prywatnych szkół, oferujących zdobycie wykształcenia, zapewniającego pracę w różnych branżach – technicznej, komputerowej, gastronomii lub w medycynie. Jedną z nich jest Dental Service, pierwsze niepubliczne policealne studium medyczne w Szczecinie. W jego ofercie znajdziemy kursy zawodowe na technika dentystycznego, technika farmaceutycznego, technika sterylizacji medycznej oraz asystentkę i higienistkę stomatologiczną.