redukcja odpadow
20 lipca 2016

Kategoria:
Inne

Dlaczego należy redukować zanieczyszczenia i odpady?

Wraz z rozwojem przemysłu i transportu pojawia się coraz więcej zanieczyszczeń sztucznych generowanych przez człowieka. Doprowadza to do sytuacji, w której wody, gleby i przede wszystkim powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone. Do tego wszystkiego dochodzą różnego rodzaju odpady komunalne składowane na wysypiskach, których rozkład może potrwać nawet kilka tysięcy lat. Są to główne przyczyny, dla których warto mieć świadomość powstawania skażeń zagrażających naszemu zdrowiu i segregacji odpadów przed wyrzuceniem ich na śmietnik.

Smog zagrożeniem dla zdrowia i życia

Badania WHO z 2013 roku wskazują, że zachorowania dotyczące układu oddechowego spowodowane czynnikami środowiskowymi dotyczą od 20% krajów rozwijających się do 42% krajów rozwiniętych. Duża w tym wina smogu, w którego skład wchodzą związki chemiczne, takie jak: tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, amoniak, benzen, ołów oraz pyły zagrażające życiu człowieka. Powodują one głównie astmę, choroby serca oraz raka płuc, a także źle wpływają na rozwój płodu (niska masa ciała, upośledzenia, podatność na choroby), ponieważ łożysko nie chroni dziecka przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń. Rozpuszczanie się w atmosferze dwutlenku siarki i tlenku azotu prowadzi również do powstawania kwaśnych deszczy, które spadając na ziemię zakwaszają wodę i glebę, degradując glebę oraz niszcząc zdrowie ludzi i zwierząt.

Dziura ozonowa i odpady

Silnym rakotwórczym związkiem jest benzoapiren, który jest uwalniany w procesie spalania drewna, węgla lub śmieci, a także w spalinach samochodowych, głównie w silnikach wysokoprężnych. Z powodu obecności w dymie dostaje się on do żywności podczas wędzenia potraw. Może on również podrażniać nos, oczy, gardło i skrzela. Innym zjawiskiem powodującym zmiany nowotworowe jest dziura ozonowa spowodowana spadkiem stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, który pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.

Na zanieczyszczenie środowiska duży wpływ mają również odpady, które przynoszą także straty gospodarcze – zauważa ekspert z firmy PPHU Ekoprod, która specjalizuje się w gospodarce odpadami. W Europie jest to ogromna ilość, co wynika z przyjętego stylu życia i produkcji. Trudno jest o pełny ogląd wszystkich wytwarzanych odpadów i zlokalizowanie miejsca ich powstawania, ale na szczęście w ujęciu ogólnym coraz większa ich liczba poddawana jest recyklingowi lub kompostowaniu.