11 kwietnia 2021

Kategoria:
Inne

Dezynfekcja nie tylko w pomieszczeniach. Dezynfekcja specjalnych środków transportu

W dzisiejszych czasach, w których rozprzestrzenia się koronawirus, dezynfekcja pomieszczeń odgrywa coraz większą rolę. Odkażania dokonuje się jednak nie tylko w budynkach, ale również w specjalnych środkach transportu. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie pojazdy muszą być poddawane częstej dezynfekcji i na czym polega ten proces.

Specjalne środki transportu wymagające dezynfekcji 

Dezynfekcja to działanie z wykorzystaniem środków chemicznych lub procesów fizycznych mające na celu oczyszczenie danych powierzchni czy przestrzeni ze wszelkich szkodliwych, potencjalnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia mikroorganizmów, takich, jak wirusy, bakterie i grzyby. Wykonuje się ją nie tylko w pomieszczeniach, ale też w specjalnych środkach transportu. W tego typu pojazdach na ogół o jej konieczności decydują zarówno względy bezpieczeństwa i higieny, jak i same przepisy prawa.

Zastanawiasz się pewnie, jakie pojazdy zalicza się do specjalnych środków transportu, które powinny być regularnie poddawane dezynfekcji. W pierwszej kolejności są to różnego rodzaju pojazdy transportu medycznego: karetki pogotowia oraz samochody przewożące odpady medyczne i środki do utylizacji. O konieczności ich częstego, dokładnego odkażania, szczególnie w czasach, w których rozprzestrzenia się koronawirus, nie trzeba nikogo przekonywać. Ich regularna dezynfekcja jest zresztą prawnie wymagana.

Odkażaniu należy poddawać również karawany pogrzebowe. W ich przypadku dezynfekcję trzeba wykonywać między transportami trumien ze zwłokami kolejnych osób, a więc po każdym pogrzebie.

Do specjalnych środków transportu, które wymagają częstego odkażania zalicza się także pojazdy przeznaczone do wywozu różnego rodzaju odpadów i samochody asenizacyjne, czyli auta ciężarowe służące do wywozu nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych do punktów zlewnych.

Dodatkowo przed każdym załadunkiem dezynfekcji muszą być poddawane pojazdy przewożące produkty spożywcze i samochody, w których są transportowane zwierzęta. Tę kwestię regulują przepisy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dobie pandemii koronawirusa dezynfekcję wykonuje się regularnie również w pojazdach transportu zbiorowego. Wagony wszystkich rodzajów pociągów, w tym metra, tramwaje, busy i autobusy– w tych środkach komunikacji odkażanie jest w obecnych czasach nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.

Jak wygląda dezynfekcja specjalnych środków transportu? 

Do dezynfekcji pojazdów specjalnego przeznaczenia wykorzystuje się albo środki chemiczne, albo procesy fizyczne.

W tym pierwszym przypadku często stosuje się podchlorek sodu, etanol lub specjalne, chemiczne preparaty dezynfekcyjne w aerozolu, które likwidują grzyby, bakterie i wirusy. Jeśli chodzi o tę drugą metodę, można zastosować odkażanie termiczne, czyli przy użyciu wysokiej temperatury, promieniowanie UV lub promieniowanie jonizujące. Wszystko zależy od tego, z jakim konkretnie specjalnym środkiem transportu i rodzajem zagrożenia mamy do czynienia. Najbardziej pracochłonna jest dezynfekcja pojazdów medycznych, czyli karetek pogotowia oraz samochodów przewożących odpady medyczne czy środki przeznaczone do utylizacji. W każdym przypadku trzeba jednak wykonać odkażanie wyjątkowo starannie i z zachowaniem należytych względów bezpieczeństwa – wyjaśnia specjalista z firmy Revival, zajmującej się m.in. profesjonalną dezynfekcją specjalnych środków transportu.

Wspomniane względy bezpieczeństwa to przede wszystkim środki ochrony osobistej. Ze względu na ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, a także zagrażającymi życiu lub zdrowiu drobnoustrojami, członkowie ekipy wykonującej dezynfekcję muszą na czas trwania procesu założyć specjalne kombinezony, maski, rękawice i okulary ochronne. Dodatkowo ważne jest, aby wykonywać dezynfekcję w specjalnie do tego przeznaczonym, odosobnionym miejscu i pilnować, by używane preparaty nie wydostały się na zewnątrz pojazdu.

Odkażanie specjalnych środków transportu powinno być możliwie dokładne i staranne. Należy zdezynfekować wszystkie przestrzenie i powierzchnie, łącznie z klamkami, uchwytami i przyciskami oraz wszelkie zakamarki. Z uwagi na możliwe zagrożenia i skuteczność samej usługi najlepiej powierzać dezynfekcję profesjonalnej firmie, dysponującej doświadczonymi, rzetelnymi pracownikami.