20 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Deklaracja INTRASTAT – kogo obowiązuje?

Deklaracja INTRASTAT narzuca obowiązek przekazywania informacji na temat przywozu i wywozu towarów, których wartość przekracza próg ustalony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Kogo obliguje ta deklaracja, a kto nie jest nią objęty? Czemu dokładnie ma to służyć? Oto najważniejsze rzeczy, jakie musisz wiedzieć o deklaracji INTRASTAT.

Na czym polega deklaracja INTRASTAT i kogo dotyczy?

Deklaracja INTRASTAT jest elementem realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej, którą wprowadza na mocy rozporządzenia Prezes Rady Ministrów. Wartości progów statystycznych określa rokrocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli wartość towarów przywożonych i wwożonych przez dany podmiot w ramach kontaktu między krajami Unii Europejskiej przekracza określoną wartość, wówczas podmiot ten zobligowany jest do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT.

Do podmiotów objętych tym systemem zaliczają się osoby fizyczne lub prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są płatnikami VAT, a wymianę towarową prowadzą z krajami Unii Europejskiej.

INTRASTAT – nie musisz robić tego sam!

System, który obejmuje wszystkie podmioty spełniające warunki w danym roku, dostarcza pewnych i kompleksowych informacji niezbędnych do śledzenia międzynarodowego obrotu towarów na terenie UE. INTRASTAT umożliwia przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji istotnych z punktu widzenia badania gospodarki.

Obowiązek sprawozdawczy może być uciążliwy, zwłaszcza że informacji należy dostarczać co miesiąc. Na szczęście możliwe jest także zrobienie tego online dzięki usłudze e-INTRASTAT. Ale uwaga! Mogą z niej korzystać wyłącznie osoby, które uzyskały zaawansowany poziom dostępu do usług oferowanych Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) oraz mają zarejestrowane powiązanie z osobą zobowiązaną do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT z uprawnieniem do komunikacji z Systemem AIS/INTRASTAT PRZYWÓZ lub AIS/INTRASTAT WYWÓZ.

Jeżeli sam nie możesz skorzystać z systemu e-INTRASTAT, a konieczność raportowania Ci ciąży, można powierzyć to innym podmiotom, np. www.maximus-spedycja.pl.