22 lutego 2019

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Coraz większe wynagrodzenia oraz niskie konkurujące ze sobą stopy procentowe wpływają na duży rozwój i nieustanne zmiany na rynku nieruchomości. Nie każdy jednak potrafi dokonać dokładnej wyceny mieszkania. W tym celu warto znaleźć rzeczoznawcę majątkowego. Na czym polega jego praca oraz jak wygląda fachowa wycena nieruchomości? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania!

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. (…) Dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca sporządza ekspertyzy i opracowania.

Operaty szacunkowe przygotowane przez rzeczoznawcę w wyniku wyceny nieruchomości mogą być wykorzystane m.in. do celów księgowych, podatkowych, zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, określenia ceny kupna – sprzedaży, wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste czy z tytułu służebności przesyłu, mienie zabużańskie. W celu wyceny warto skontaktować się z dobrym specjalistą. Dariusz Sas Rzeczoznawca majątkowy od czternastu lat zajmuje się wyceną nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych, lokali usługowych, mieszkalnych i z pewnością przygotuje profesjonalne oraz zgodne z przepisami operaty szacunkowe.

Jak wygląda wycena nieruchomości?

Aby dokładnie wycenić nieruchomość, należy na bieżąco obserwować rynek oraz zachodzące w nim zmiany. Przy sporządzaniu wyceny lokalu mieszkalnego dużą uwagę należy zwrócić na standard lokalu oraz konieczność przeprowadzenia remontu. Rzeczoznawca majątkowy powinien dokładnie obejrzeć podłogę, okna, balkon, ogródek i zabudowę kuchenną. Duże znaczenie ma również funkcjonalność lokalu – czy jest to mieszkanie wielopoziomowe, czy w budynku jest winda, czy do lokalu przynależy garaż, na którym piętrze znajduje się mieszkanie, czy w lokalu jest oddzielna kuchnia lub aneks. Duże znaczenie ma również stan techniczny i rodzaj budynku – określenie czy lokal znajduje się w nowym budynku z ochroną, wieżowcu, starej kamienicy, a może chodzi o dom wolnostojący. Przy badaniu lokalu bardzo ważne jest sprawdzenie czy lokal jest własnością prywatną czy spółdzielczą. Istotna jest wielkość i położenie nieruchomości. Inna cena będzie, gdy nieruchomość położona jest daleko od miasta a inna, gdy znajduje się w centrum. Bardzo cennymi informacjami są raporty o cenach transakcyjnych, wszelkie analizy informujące o spadkach, wzrostach i oprocentowaniach kredytów, w których bardzo dobrze orientuje się rzeczoznawca majątkowy, który na ich podstawie dokonać może dokładnej wyceny nieruchomości.

Prawa i obowiązki rzeczoznawcy

Określone są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy powinien kierować się bezstronnością, starannością, działać zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi standardami oraz zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. Nie może on dokonywać szacowania nieruchomości własnej, swoich bliskich czy pracowników. Podczas wykonywania zawodu ma obowiązek zachowania poufności. Istotne jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z powyższych czynności. Każdy rzeczoznawca musi być wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Listę rzeczoznawców znaleźć możemy na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.