Polska Izba Pogrzebowa
11 stycznia 2022

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się Polska Izba Pogrzebowa?

Polska Izba Pogrzebowa to stowarzyszenie branży funeralnej, które powstało z myślą o tym, by zrzeszać oraz wspierać interesy swoich członków. Zakres działań Polskiej Izby Pogrzebowej dotyczy niemal wszystkich kwestii związanych z pochówkiem. Do organizacji tej przynależą podmioty zajmujące się w Polsce branżą funeralną. Jej członkowie mogą świadczyć usługi pogrzebowe na najwyższym poziomie. Sprawdź, czym dokładnie zajmuje się Polska Izba Pogrzebowa.

Czym jest Polska Izba Pogrzebowa?

Polska Izba Pogrzebowa zrzesza największych polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie usług związanych z branżą pogrzebową. Organizacja zapewnia swoim członkom pomoc w zakresie działalności prawnej, wspomaga ich usługi oraz zapewnia wymianę doświadczeń. Dzięki tym działaniom jej członkowie, jak np. Dom pogrzebowy Fenix w Polkowicach mogą świadczyć profesjonalną obsługę oraz usługi na najwyższym poziomie.

Izba pomaga branży funeralnej w codziennej pracy oraz reprezentuje ich interesy. Wspomaga członków oraz dba o to, aby usługi, które świadczą swoim klientom były zgodne z etyką zawodową w usługach pogrzebowych.

Polska Izba Pogrzebowa zapewnia swoim członkom wsparcie prawne oraz organizacyjne, reprezentowanie interesów w urzędach administracji publicznej, samorządowej jak i przed sądami. Oprócz tego jej działania mają na celu integrować branżę funeralną oraz poszerzać zakres jej wiedzy poprzez wymianę doświadczeń na spotkaniach oraz wyjazdach branżowych. Jej członkowie doskonalą swoje umiejętności na szkoleniach i konferencjach, przez co mogą świadczyć usługi pogrzebowe zgodnie z obowiązującymi normami.

Dlaczego warto zostać członkiem Polskiej Izby Pogrzebowej?

Polska Izba Pogrzebowa może zaproponować swoim członkom pomoc w rozwiązywaniu problemów rozmaitej natury. Jej członkowie mogą otrzymywać prestiżowe certyfikaty, które są odzwierciedleniem jakości świadczonych usług. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby jej członkowie przestrzegali zasad etyki zawodowej.

Ponadto Polska Izba Pogrzebowa prowadzi także działalność, która ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności członków. Wydaje darmowe biuletyny branżowe, które pomagają doskonalić warsztat oraz zwiększać efektywność wykonywanej pracy. Zakłady pogrzebowe, które należą do Polskiej Izby Pogrzebowej mają dostęp do najnowszych aktów, dzięki czemu ich działania są zawsze zgodne z obowiązującym prawem.

Przynależność do Izby pozwala także na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży pogrzebowej. Wysokiej jakości szkolenia i konferencje pomagają w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Z kolei wyjazdy branżowe są doskonałą okazją do tego, aby wymieniać się zdobytymi doświadczeniami oraz dzielić zdobytą wiedzą.