notariusz
7 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to osoba zaufania publicznego. Działa na podstawie Prawa o notariacie. Jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, a lista zadań, które są mu przypisane, jest bardzo długa. Przede wszystkim notariusz ma sporządzać akty notarialne oraz dokonywać czynności notarialnych. Sprawdźmy, czym dokładnie zajmuje się notariusz i jakie dokumenty może dla nas przygotować.

Zadania notariusza

Notariusz, niegdyś zwany rejentem, przede wszystkim ma za zadanie przygotowywać dokumenty zawierające wolę stron i nadawać dokumentom charakter urzędowy. Według Art. 2&2 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, wszystkie czynności prawne realizowane przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego. Zakres przygotowania dokumentów obejmuje m.in. spadki, darowizny, obrót nieruchomościami, działalność spółek, intercyzy, alimenty czy ustanawianie służebności i hipotek.

Notariusz ma także obowiązek bronić interesów stron, dla których przygotowuje i potwierdza umowy. Może działać jedynie na pożytek klientów, nigdy na ich szkodę, a w swojej pracy musi kierować się honorem i uczciwością. Jest także zobowiązany do złożenia przysięgi o dochowaniu tajemnicy zawodowej.

Tajemnica notarialna nie ustaje nawet po odwołaniu notariusza, z którego usług korzystaliśmy. Notariusz dysponuje odpowiednimi środkami, dzięki którym przekazywane informacje są należycie chronione – podkreśla nasz ekspert z Kancelarii notarialnej Kamil Wilgocki w Szczecinie.

Jakie dokumenty może przygotować notariusz?

Możemy się zgłosić do notariusza, jeżeli potrzebujemy:

  • aktów notarialnych,
  • uwierzytelnienia dokumentów,
  • uwierzytelnienia własnoręcznie złożonego podpisu,
  • aktów dziedziczenia,
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • poświadczeń,
  • protokołów,
  • protestów weksli i czeków.

Możemy też skorzystać z usług notariusza w zakresie przechowywania dokumentów, papierów własnościowych oraz pieniędzy.

Jak przygotować się do spotkania z notariuszem?

Jeżeli mamy potrzebę skontaktowania się i skorzystania z usług notariusza, powinniśmy właściwie przygotować się do spotkania. Najważniejsze jest ustalenie, jakie dokumenty należy zabrać ze sobą. W tym celu trzeba podjąć kontakt  notariuszem albo pracownikami kancelarii notarialnej, którzy dokładnie poinformują nas o potrzebnych do załatwienia sprawy dokumentach. Ponadto, udzielą nam szczegółów odnośnie do przebiegu spotkania i pobieranych przez kancelarię opłat. Spotkanie dotyczące koniecznych do wykonania czynności notarialnych może odbyć się nieodpłatnie, jednak już ich wykonanie jest związane z obowiązkiem uiszczenia odpowiednich kwot. Dzięki wcześniejszej rozmowie będziemy na nie przygotowani, możemy też sprawdzić cennik na stronie internetowej kancelarii.

Warto dodać, że czynności notarialne mogą być także wykonywane w języku obcym. Jeśli potrzebujemy takich usług, kancelaria skorzysta z pomocy tłumacza przysięgłego.