Laboratorium betonu – jakie badania betonu wykonuje?
8 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się laboratorium betonu?

Składniki na beton zawsze są takie same. To nie od nich zależy gorsza lub lepsza jakość betonu, ale od umiejętności ludzi, którzy nad nim pracują oraz od zrozumienia zachodzących procesów. Nad poprawą jakości betonu czuwają laboratoria betonu. Czym dokładnie zajmują się takie miejsca i jakie cechy powinien mieć dobry beton? Sprawdź, gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie i fachowe doradztwo.

 Laboratoria betonu – jakie są ich zadania?

Laboratoria betonu przede wszystkim mają za zadanie prowadzić badania mające przyczyniać się do polepszenia jakości już istniejących rozwiązań materiałowych, opracowywać nowe mieszanki oraz wspierać procesy kontroli produkcji.

Do głównych funkcji, jakie należą do laboratoriów betonu, zaliczają się:

 • ocena zgodności parametrów fizyko-chemicznych w gotowej mieszance betonowej i w stwardniałym betonie,
 • projektowanie receptur mieszanek betonowych do produkcji ciągłej i zastosowań specjalnych,
 • opiniowanie receptur mieszanek betonowych,
 • badania mieszanki betonowej w trakcie produkcji,
 • badania mieszanki betonowej po rozładunku w miejscu docelowym,
 • badania betonu w zakresie wszystkich cech wytrzymałościowych i trwałościowych, zgodnie z normami PN-EN, PN-B, PN-S,
 • doradztwo technologiczne,
 • opracowywanie planów zapewnienia jakości (PZJ).

Laboratorium badaniu pełni bardzo ważną rolę, ponieważ musi zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa mieszanki betonowej. Mieszanka powinna spełniać szereg wymogów, w tym odpowiadać wskazanym klasom wytrzymałości. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny składu, umożliwiający obniżenie kosztów wytwarzania mieszanki przy optymalizacji jej składu.

Rodzaje badań w laboratoriach betonu

Jednym z profesjonalnych laboratoriów betonu jest Laboratorium budowlano-drogowe Betotest. Jakie badanie wykonuje?

 • badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka – w celu określenia urabialności mieszanki,
 • badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniomierza – głównie w przypadku betonów produkowanych z zastosowaniem domieszek napowietrzających,
 • badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą Vebe – dla betonów suchych i półsuchych. Badanie miarodajne w zakresach niskich konsystencji,
 • badanie gęstości mieszanki betonowej – w celu potwierdzenia jednorodności dostarczanych partii betonu,
 • badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego – do oznaczania konsystencji mieszanek betonowych ciekłych i półciekłych,
 • badanie betonów SCC – do badania betonów samozagęszczalnych,
 • badanie wytrzymałości na ściskanie betonu – wytrzymałość na ściskanie ma kluczowe znaczenie dla nośności konstrukcji,
 • badanie mrozoodporności betonu – odporność na działanie mrozu. Lód powoduje naprężenia i niszczy strukturę betonu,
 • badanie wytrzymałości na zginanie betonu – ważne przy wykorzystaniu betonu jako nawierzchni drogowej lub lotniskowej,
 • badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem – pozwala stwierdzić, czy woda pod ciśnieniem jest w stanie penetrować do wnętrza elementu z betonu,
 • badanie mrozoodporności betonu w solach – w celu potwierdzenia możliwości zastosowania betonu w warunkach zawilgocenia, cyklicznego działania mrozu oraz środków odladzających bez obniżenia parametrów użytkowych betonu,
 • badanie nasiąkliwości betonu – odpowiada na pytanie, jak dużo wody może zaabsorbować beton aż do całkowitego wypełnienia porów.

 Cechy dobrego betonu

Na koniec podsumujmy cechy, którymi powinien wyróżniać się dobry beton?

Właściwości betonu:

 • niska nasiąkliwość,
 • wysoka mrozoodporność,
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, ścinanie, skręcanie, docisk miejscowy, uderzenia, ścieranie i oddziaływanie dynamiczne,
 • wodoszczelność,
 • odporność na oddziaływania środowiska, w tym na niską i wysoką temperaturę oraz agresję chemiczną,
 • mała odkształcalność pod wpływem obciążania siłą, zmian temperatury i zmian wilgotności.