obowiazki-kominiarza
20 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się kominiarz? Podstawowe obowiązki

Zwykło się twierdzić, że kominiarze to specjaliści od czarnej roboty – dosłownie i w przenośni. Rzeczywiście, zawód ten wymaga nie lada wysiłku, dyscypliny i rzetelności. Wszak w grę wchodzi zdrowie i życie ludzkie. Podstawowym zadaniem kominiarzy jest wykonywanie kompleksowych przeglądów kominiarskich oraz świadczenie usług w zakresie konserwacji i kontroli przewodów kominowych. Prawidłowo wykonana kontrola komina wpływa na bezpieczeństwo obiektów budowlanych – niweluje ryzyko wystąpienia pożaru i ulotnienia się czadu. Regularne czyszczenie kanałów kominowych wpływa też na redukcję zużycia paliw, a w rezultacie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Dlaczego zawód kominiarza jest tak ważny?

Kominiarstwo to zawód o pięknej historii, który mimo rozwoju technologicznego wciąż okazuje się niezbędny w codziennym życiu. Osoby czyszczące kominy cieszą się dużym zaufaniem społecznym, a w opinii wielu wręcz przynoszą szczęście. I nie jest to przypadek!

Trzeba pamiętać, że komin to jeden z głównych elementów systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych. Choć go nie widać, odgrywa bardzo ważną rolę – przede wszystkim w odprowadzaniu gazów spalinowych. Zwykli Kowalscy często nie zdają sobie z tego sprawy i zwyczajnie zapominają o regularnym czyszczeniu kanałów kominowych – objaśnia kominiarz z warszawskiego Zakładu Usług Kominiarskich.

Daleko idące zaniedbania mogą doprowadzić do zaburzeń działania komina, a szerzej patrząc całego systemu grzewczego. Rolą kominiarza jest zapobiec nieszczęściom – sprawdzić stan komina i zlikwidować ewentualne wady. Na szczęście, działalność kominiarską wspierają władze państwowe, które przykładają wagę do bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Opracowane akty normatywne formułują zasady, warunki techniczne, normy powstawania i użytkowania przewodów kominowych, nadając im rangę ustaw. Można tam znaleźć wymogi dotyczące projektowania, budowy, odbioru, nadzoru, sprawdzeń stanu technicznego, opiniowania, konserwacji i okresowego czyszczenia kominów przez zakłady kominiarskie.

Podstawowe obowiązki kominiarzy

Przepisy jasno określają obowiązki kominiarzy. Do podstawowych z nich należy czyszczenie przewodów kominowych, kanałów i czopuchów, dochowując terminów wyznaczonych przez ustawodawcę. Czyszczenie przewodów dymowych powinno odbywać się minimum cztery razy w roku. W przypadku przewodów spalinowych czynność tę trzeba wykonać co najmniej dwukrotnie. Przynajmniej raz do roku należy natomiast czyścić przewody wentylacyjne.

Oczywiście na czyszczeniu praca kominiarzy się nie kończy. Profesjonalne zakłady kominiarskie dbają o sprawdzanie i opiniowanie stanu technicznego przewodów kominowych, kanałów podłączeń oraz urządzeń i innych części budynków, które są związane z urządzeniami grzewczo-kominowymi i wentylacyjnymi. Co godne podkreślenia, mieszkania i domy, które nie podległy kontroli kominiarskiej, nie mogą być dopuszczone do użytkowania.

Bardzo istotnym elementem pracy każdego kominiarza jest doradzanie i wskazywanie użytkownikom urządzeń grzewczo-kominowych, w jaki sposób urządzenia te powinny być podłączane do przewodu kominowego. Kominiarz bazuje na własnej wiedzy oraz doświadczeniu, choć oczywiście najważniejszą wytyczną są przepisy. To one szczegółowo określają warunki bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z różnych urządzeń cieplnych.

Kluczem pomyślnej pracy kominiarzy jest ich harmonijne współdziałanie z właścicielami, użytkownikami i zarządcami budynków. Stwierdzone usterki i zaniedbania dotyczące działania i eksploatacji urządzeń grzewczo-kominowych powinny zostać usunięte najszybciej, jak to tylko możliwe. W praktyce kominiarze rzadko kiedy natrafiają na opór. Stoi za nimi prawo, zaufanie społeczne, a przede wszystkim zdrowy rozsądek. Niejedna interwencja kominiarska zapobiegła pożarom i innym groźnym wypadkom. I bardzo dobrze – wszak szczęście przynoszone przez kominiarza polega głównie na zapobieganiu nieszczęściom…