29 marca 2021

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się geologia inżynierska?

Specjalistyczne działania z zakresu geologii inżynierskiej, mają na celu sprawdzenie stanu gleby na potrzeby projektowania, wykonywania oraz użytkowania obiektów budowlanych. Badania pozwalają ustalić prawdopodobieństwo zmiany parametrów fizyko – mechanicznych gleby oraz ich wpływ na trwałość planowanej konstrukcji. Szczegółowe dane w tym zakresie są podstawą do wyliczeń i sporządzenia bezpiecznych oraz trwałych projektów z zakresu budownictwa lub też wydobycia surowców.

Na czym dokładnie polegają działania z zakresu geologii inżynierskiej?

Wszystkie badania geologiczne gruntu składają się z kilku etapów.

  1. W początkowej fazie zbierane są dokładne informacje dotyczące określonej działki.
  2. Na podstawie sprawdzonych i precyzyjnych danych tworzone są mapy terenu
    z określonymi punktami pomiarowymi.
  3. Po dokonaniu analizy, specjaliści przystępują do badania terenu sondami, które diagnozują poziomu wód gruntowych oraz pozyskują próbki do analizy składu podłoża. Na podstawie kilku odwiertów można sprawdzić wszystkie potrzebne parametry.
  4. Po tak wykonanych działaniach można w warunkach laboratoryjnych określić m.in.: spoistość gleby, dokładny rodzaj podłoża oraz poziom wilgotności.
  5. Następnym krokiem jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geologiczno
    – inżynierskiej wraz z wyliczeniami, które stanowią bazę dla wykonania projektu oraz dalszych działań konstruktorów budowlanych.
  6. Po stworzeniu profesjonalnego opracowania geologicznego – można rozpocząć prace budowlane.

Jak wybrać profesjonalną firmę zajmująca się odwiertami i sondowaniem gleby?

Aby osiągnąć wiarygodne parametry testowanej gleby, należy posłużyć się profesjonalnym sprzętem i wykorzystać specjalistyczną wiedzę osób, które dokonują m.in.: sondowania podłoża.Wymaga to doświadczenia oraz profesjonalizmu, który przekłada się na szybkość, jakość oraz wiarygodność dokonywanych pomiarów – informuje specjalista z firmy Baars w Strzałkowie.

Czy badania z zakresu geologii inżynierskiej są obowiązkowe?

Badania geologiczne nie tylko są obowiązkowe, ale stanowią podstawę do bezpiecznego oraz trwałego wykonania każdej konstrukcji, która powstaje na jakimkolwiek gruncie. Zbadanie parametrów gleby ma więc kluczowy związek z określeniem odpowiednich działań budowlanych oraz stworzeniem projektu odpowiedniego dla danego podłoża. Wyniki diagnostyki geologicznej są pomocne w uniknięciu wielu błędów, które mogłyby mieć nieprzewidziane skutki podczas budowy oraz eksploatacji powstających inwestycji.