2 października 2019

Kategoria:
Inne

Czym zajmuje się agencja celna?

Przewiezienie jakichkolwiek towarów poza granice kraju to skomplikowana praca, wymagająca nie tylko odpowiedniego zaplecza technicznego i doświadczenia w kwestii logistyki, ale również dopełnienia pewnych formalności. W dzisiejszych czasach przedsiębiorca nie musi znać się na przepisach celnych, żeby móc importować lub eksportować towary – pomoc w tym zakresie może znaleźć w agencjach celnych. Czym się one zajmują?

Czym jest agencja celna?

Mimo podobieństwa nazw, agencji celnej nie należy mylić z urzędem celnym – są to dwie zupełnie odrębne instytucje, wykonujące inne zadania i nawet funkcjonujące na innych zasadach. Podczas gdy urząd celny jest organem państwa, agencja celna to prywatna firma, będąca pośrednikiem między wspomnianym urzędem a przedsiębiorcą, który planuje przetransportować ładunek przed granice kraju.

Jak wygląda praca agencji?

Zadanie agencji polega na wsparciu przedsiębiorcy w zakresie przygotowania dokumentów i procesów niezbędnych do tego, aby transportowany towar mógł przejść przez odprawę celną i przekroczyć granicę kraju. W ramach tego wsparcia agencja zajmuje się między innymi wypełnianiem deklaracji INTRASTAT, oblicza koszty przewozowe i wywozowe, weryfikuje druki znaków CE, zapewnia niezbędne zaplecze logistyczne (m.in.. organizuje przeładunek i magazynowanie towaru, jeśli istnieje taka potrzeba), a także reprezentuje swego klienta przed Urzędem Celnym.

Pomoc agencji celnej – czy jest potrzebna?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nie ma żadnego prawnego obowiązku, który obligowałby przedsiębiorcę do korzystania z usług agencji celnej – wszystkie formalności związane z transportem międzynarodowym firma może wykonać na własną rękę. Czy jest to jednak dobry wybór?

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy mają często wiele trudności z poprawnym dopełnieniem wszelkich procedur celnych – mówi przedstawiciel firmy Maximus SpedycjaWynikają one przede wszystkim z nieznajomości procedur oraz przepisów celnych i braku doświadczenia. Każdy popełniony błąd wydłuża czas przeprowadzenia odprawy, a jest to kwestia kluczowa  w przypadku transportu. Warto również wiedzieć, że do wykonania niektórych czynności związanych z odprawą celną potrzebne jest odpowiednie, płatne oprogramowanie.

Jak zatem widać, usługi doświadczonej i profesjonalnej agencji celnej, choć nieobowiązkowe, mogą przynieść bardzo dużo korzyści przedsiębiorcy. Przede wszystkim nie ponosi on kosztów związanych z wykonaniem formalności (zakup programów), minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów w dokumentacji i do minimum skraca czas potrzebny do przeprowadzenia odprawy.