4 września 2017

Kategoria:
Inne

Czym się zajmuje geodeta?

Bez pracy geodety niemożliwe byłoby przeprowadzenie jakiejkolwiek budowy. To właśnie geodeta staje na placu, zanim pojawią się na nim pierwsze maszyny. Ten zawód kojarzy się z człowiekiem spoglądającym w przestrzeń przez aparaty pomiarowe to z jednego, to z drugiego miejsca. Na czym tak naprawdę polega praca geodety? Jakie są jego najważniejsze zadania i uprawnienia?

Czym jest geodezja?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest geodeta, trzeba wiedzieć, czym jest geodezja. Według definicji jest to nauka, której przedmiot stanowią: wielkość i kształt Ziemi, a także położenie punktów na jej powierzchni. O tym, jak stara jest to dziedzina wiedzy, świadczy fakt, że jej nazwę wprowadził sam Arystoteles.

Przed geodezją stoją trzy poważne zadania. Pierwsze, bardziej naukowe, to gromadzenie i dostarczanie wiedzy o Ziemi – mówi specjalista z firmy geodezyjnej M-GEO. – Drugie, bardziej praktyczne, to formowanie nowych przestrzeni z zachowaniem ładu i z myślą o racjonalnym gospodarowaniu. Trzecie – to zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcjom.

Nie ulega wątpliwości, że praca geodety jest bardzo potrzebna. W przedwojennej Polsce dzisiejszy geodeta był nazywany mierniczym przysięgłym. Był to zawód zaufania publicznego. Nazwa „geodeta” odnosiła się natomiast wyłącznie do naukowców. Czym zajmuje się on w praktyce, z jakiego sprzętu korzysta i jakie są rezultaty przeprowadzanych działań?

Zadania geodety

Geodeta przeprowadza pomiary terenu, a następnie na podstawie zgromadzonych danych tworzy mapy geodezyjne. Najczęściej są one wymagane podczas realizowania inwestycji budowlanych. Konieczne jest m.in. wykonanie map przed rozpoczęciem budowy oraz po jej zakończeniu.

Geodeci, podlegając Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii, utrwalają stan powierzchni kraju i rejestrują wszelkie zmiany w ukształtowaniu przestrzeni. Dzięki temu można budować w sposób bezpieczny i pozbawiony samowoli, tak aby konstrukcje były stabilne i harmonizowały z otoczeniem.

Do rezultatów pracy geodetów zaliczają się takie dokumenty, jak:

  • mapa zasadnicza, czyli Podstawowa Mapa Kraju,
  • mapa podziałowa, konieczna przy wydzielaniu mniejszych działek,
  • mapa do celów prawnych – na jej podstawie można np. założyć księgę wieczystą,
  • mapa do celów projektowych – oddaje aktualny stan gruntu, jest konieczna przed rozpoczęciem prac budowlanych,
  • mapa inwentaryzacyjna – na niej odnotowane są wszelkie zmiany po ukończeniu budowy. Na tej podstawie otrzymuje się pozwolenie na użytkowanie np. domu.

Z pracy geodetów korzystają nie tylko osoby chcące zabudować posesję. Mapy są niezbędne także przy pracach leśnych, wykopaliskowych lub rolnych.