agent-statkowy
7 maja 2018

Kategoria:
Inne

Czym się zajmuje agent statkowy

Agent statkowy, zwany też czasami agentem morskim, to profesja polegająca przede wszystkim na reprezentowaniu interesów armatora w zakresie kompleksowej obsługi statku na danym terytorium. Aby w należyty sposób wykonywać swoje obowiązki, osoba parająca się tym zajęciem powinna posiadać specjalistyczną wiedzę i znać obowiązujące w konkretnym porcie praktyki, a także wykazywać się elastycznością wobec dynamicznych zjawisk cechujących żeglugę morską.

Reprezentowanie armatora przez agenta statkowego ma z reguły charakter trwały i ciągły. Zarówno terytorium, na którym ów agenta działa, jak i zakres podejmowanych przez niego czynności określa zawarta między nim a armatorem umowa, regulowana z kolei przez art. 201-207 Kodeksu morskiego.

Obsługa statku

Do obowiązków agenta statkowego należą zazwyczaj kontakty z podmiotami zarządzającymi portami morskimi, jak i rozmaitymi urzędami. To właśnie agent w imieniu armatora zajmuje się wszelkimi czynnościami, oświadczeniami itp. wynikającymi z zawinięciem statku do portu, jego tam w przebywaniem, a także ponownym wypłynięciem na morze. Agent też odbiera tudzież reguluje rozmaite należności związane z przewozem ładunków lub pasażerów.

Zawieranie umów w imieniu armatora

Pozyskiwanie szczególnie atrakcyjnych towarów do przewozu statkiem również jest jednym z zadań agenta statkowego, podobnie jak wystawianie konosamentów (czyli morskich listów przewozowych) oraz zawieranie wszelkiego rodzaju umów dotyczących tego przewozu, jego ubezpieczenia, przeładunku czy składu. Umowy takie mogą być zawierane przez tego samego agenta w imieniu obu stron, o ile pozwalają na to jego kompetencje, dzięki którym jest on w stanie należycie wyważyć interesy każdego z kontrahentów.

Pewnej ekwilibrystyki na tym tle wymaga również działanie w imieniu więcej niż jednego armatora, co jest dość powszechną praktyką w przypadku agentów statkowych.

Problematyczne jest zwłaszcza dochodzenie związanych z umowami i ewentualnymi wypadkami morskimi roszczeń, jak również pełnienie funkcji mediatora w różnego rodzaju sporach – zwraca uwagę specjalista z zajmującej się spedycją międzynarodową firmy OKMARIT.

Funkcja doradcza

Agent statkowy ma obowiązek bieżącego informowania reprezentowanego przez siebie armatora o podejmowanych na jego rzecz czynnościach czy zawieranych umowach. Z racji tego jednak, że nieustannie uczestniczy w wymianie informacji handlowych i analizuje zjawiska zachodzące w przemyśle żeglugowym, najczęściej odgrywa też rolę doradcy armatora, w istotny sposób pomagając mu na przykład tworzyć strategie biznesowe.