2 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Czym się różni logistyka i spedycja?

Logistyka i spedycja to pojęcia często traktowane jako synonimy – różne słowa nazywające to samo zjawisko. I choć istotnie zakresy znaczeniowe tych terminów częściowo pokrywają się ze sobą, a ich granice są trudne do jednoznacznego określenie, to w rzeczywistości nie powinny one być ze sobą utożsamiane. Wyjaśniamy, czym jest logika i spedycja, co te pojęcia ze sobą łączy, a co dzieli.

Logistyka – co to takiego?

To szersze z omawianych pojęć, dotyczące nie tylko branży transportowej, ale również wielu innych – mówimy często między innymi o logistyce produkcji, logistyce wymiany informacji etc. Czym jest logistyka? Najprościej rzecz ujmując jest to proces planowania, realizowania i kontroli danych działań – przykładowo transportu danego ładunku z punktu A do punktu B. Takie planowanie wymaga przede wszystkim znacznej wiedzy z zakresu technologii transportu, zarządzania transportem, organizacji, prawa, ekonomii czy choćby marketingu.

Czym w takim razie jest spedycja?

Skoro logistyka to planowanie transportu, to czym zajmuje się spedycja? Terminem tym nazywamy praktyczną działalność w zakresie organizacji przewozu ładunku – a więc zadania takie jak przyjmowanie zleceń, kompletowanie i odbiór zamówienia dobór odpowiednich środków transportu, przygotowanie przestrzeni magazynowej, dopełnianie formalności prawnych, zawieranie umów z klientami oraz kontrahentami. Wszystko po to, by dany ładunek bezpiecznie i w wyznaczonym terminie dotarł do swojego miejsca przeznaczenia.

Logistyka a spedycja – różnice

Jak widać po przytoczonych definicjach, zakresy działań logistyki i spedycji są różne – logistyka jest pojęciem szerszym, obejmuje większą ilość działań, w tym działania, które zaliczyć możemy do pojęcia spedycji. Relację między tymi pojęciami można podsumować w następujący sposób: spedytor organizuje transport w sposób, które zaplanował logistyk.

Rozważając dalej różnice między tymi pojęciami warto zwrócić uwagę na to, że praca osoby specjalizującej się w logistyce leży w dużej mierze w dziedzinie teoretycznej, polega na wykorzystaniu posiadanej wiedzy – na przykład w celu wytyczenia najbardziej optymalnej trasy, którą powinien przemierzyć ładunek – mówi przedstawiciel firmy Net-CargoTymczasem praca spedytora to przede wszystkim działania praktyczne – wybór środków transportu, załadunek towaru, dopełnianie formalności. I choć zarówno logistyk i spedytor zajmują się w gruncie rzeczy innymi rzeczami, to tylko połączenie tych dwóch dziedzin – planowania działań i ich praktycznej organizacji – pozwala z powodzeniem przetransportować ładunek od nadawcy do adresata.