czysczenie separatorow tluszczu
22 września 2021

Kategoria:
Inne

Czym są separatory tłuszczu i jak zapewnić ich odpowiednią pracę?

Odprowadzanie ścieków powstających zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych w tym produkcyjnych wymaga stosowania rozwiązań, które ułatwią ich oczyszczanie, a jednocześnie zabezpieczą całą instalację przed powstawaniem zatorów. Jedną z substancji, która może sprawiać problemy w obu tych obszarach, są tłuszcze. Dla ograniczenia ich działania i łatwiejszej utylizacji w instalacjach kanalizacyjnych stosuje się więc separatory tłuszczu.

 

Dlaczego separator tłuszczu jest niezbędny i na jakiej zasadzie działa?

 

Zagrożenie związane z tłuszczami wynika z tego, że łatwo przylegają one do ścianek instalacji kanalizacyjnej, a gromadząc się w nadmiarze, z czasem zmniejszają przepływ, a w dalszej perspektywie prowadzą do powstania zatoru. Dzieje się tak ze względu na to, że często łączą się z nimi inne zanieczyszczenia spływające siecią kanalizacyjną, a także przywierają do nich kolejne cząsteczki tłuszczu. Sposobem na wyłapywanie tłuszczu, zanim zgromadzi się on w ilości zagrażającej drożności kanalizacji, jest stosowanie separatorów tłuszczu. Urządzenia tego rodzaju znajdują się w przydomowych oczyszczalniach ścieków i są obowiązkowym wyposażeniem obiektów gastronomicznych i hotelowych, a także m.in. zakładów przetwórstwa mięsnego, serowarni i mleczarni. Działanie separatora jest bardzo proste i polega na oddzielaniu tłuszczu w specjalnym zbiorniku, do którego trafiają ścieki. Ponieważ tłuszcze są nierozpuszczalne w wodzie, unoszą się na jej powierzchni, podczas gdy sama woda może być odprowadzana odpływem znajdującym się poniżej. Gromadzenie się tłuszczu oznacza jednak, że separator powinien być okresowo czyszczony. Czyszczeniem separatorów tłuszczu w Łodzi zajmuje się m.in. firma Zakład Usług Asenizacyjnych.

 

Czyszczenie separatorów tłuszczu

 

Czyszczenie separatorów tłuszczu wiąże się z koniecznością okresowego odsysania tworzącego się na powierzchni ścieków „kożucha”, który jeśli stanie się zbyt gruby, uniemożliwi efektywną pracę urządzenia, a w skrajnym przypadku doprowadzi do jego zablokowania. Usuwanie tłuszczu z separatora jest więc niezbędne do jego prawidłowego działania. Konieczność ta wynika także z obowiązujących przepisów. W przypadku zakładów przemysłowych częstotliwość czyszczenia określa pozwolenie wodno-prawne, a także przepisy Prawa budowlanego oraz regulacje znajdujące się w Prawie ochrony środowiska. Profesjonalne czyszczenie separatorów tłuszczu wykonuje np. firma Zakład Usług Asenizacyjnych, zapewniając przekazanie zebranych zanieczyszczeń do odpowiedniej utylizacji.