12 sierpnia 2021

Kategoria:
Inne

Czym są przemysłowe tkaniny krzemowe?

Chociaż pojęcie tkaniny większości osób kojarzy się z materiałami przeznaczonymi do szycia odzieży i przedmiotów użytkowych, jest ona również stosowana w przemyśle. O takim przeznaczeniu decydują jej właściwości, które wynikają z zastosowanych surowców, sposobu wykonania czy dodatkowych wykończeń. W szerokiej gamie takich wyrobów przemysłowych znajdują się tkaniny krzemowe. Czym się one charakteryzują i gdzie znajdują zastosowanie?

Charakterystyka tkanin krzemowych

Tkaniny krzemowe są wykonywane metodą tkania z przędzy krzemowej, która charakteryzuje się doskonałą odpornością termiczną. Włókno krzemowe jest unikalnym materiałem powszechnie stosowanym do produkcji artykułów pracujących w środowisku wysokotemperaturowym. Zaletą korzystania z tkanin, które go zawierają, jest też możliwość dowolnego formowania ich w kształty dopasowane do konkretnych elementów. Można z nich również szyć różne wyroby niepalne, w tym odzież ochronną.

Tkaniny krzemowe mają wiele cech, które są pożądane w środowisku przemysłowym. Materiały te wyróżniają się między innymi:

  • odpornością na wysokie temperatury – tkanina krzemowa powlekana wermikulitem produkowana przez firmę Europolit wytrzymuje 1500°C w kontakcie chwilowym i 950°C w pracy stałej,
  • odpornością na działanie substancji chemicznych, w tym rozpuszczalników,
  • niepalnością,
  • doskonałymi właściwościami izolacyjnymi,
  • wytrzymałością mechaniczną,
  • neutralnością w stosunku do ludzkiego organizmu i środowiska.

Tkaniny krzemowe są całkowicie bezpieczne i nie zawierają szkodliwych związków. Jednocześnie po rozgrzaniu nie wydzielają toksycznych substancji, które mogłyby zagrażać ludziom lub tworzyć środowisko łatwopalne czy wybuchowe.

Zastosowanie tkanin krzemowych

Większość tkanin technicznych jest wykorzystywana w celu poprawy bezpieczeństwa i parametrów środowiska produkcyjnego. Stosowanie ich pozwala np. na ograniczenie wymiany ciepła pomiędzy urządzeniami technologicznymi a otoczeniem. Właściwości termoizolacyjne chronią pracowników przed wysokimi temperaturami, jak i zabezpieczają wnętrze rurociągów czy instalacji technologicznych przez obniżaniem poziomu energii cieplnej w ich wnętrzu. Takie działanie zmniejsza koszty poniesione na uzyskanie i podtrzymanie odpowiedniej temperatury medium.

Tkaniny krzemowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży hutniczej. Doskonale zdają egzamin w kontakcie z piecami hutniczymi, chroniąc pracowników przed odpryskami roztopionego metalu czy iskrami. Są to również popularne materiały izolacyjne, wykorzystywane do ochrony rurociągów do transportu gorących mediów. Wykonuje się z nich także ekrany cieplne, kurtyny ochronne, osłony maszyn i okablowanie – elementy, które znajdują się w sąsiedztwie pieców czy innych źródeł ciepła. Z tkanin krzemowych szyje się też odzież ochronną.