20 marca 2017

Kategoria:
Inne

Czym są odpady medyczne i gdzie trafiają?

Szeroka definicja odpadów medycznych określa je jako powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych lub prowadzenia badań w zakresie medycyny. Odpady tego rodzaju nie mogą trafić na wysypisko śmieci ani też zostać na przykład po prostu spalone. Co należy więc z nimi zrobić? Często zależy to od ich rodzaju, oznaczonego specyficznym kodem. Warto zatem wiedzieć dokładnie, czym właściwie są odpady medyczne.

Nie ma znaczenia, czy miejsce, w którym zostały wytworzone, to wielki szpital, czy znacznie mniejsza poradnia, hospicjum, sanatorium, indywidualna praktyka lekarska albo nawet apteka. – Odpady medyczne powinny być zbierane i odpowiednio zabezpieczane przez daną placówkę, jeżeli zaś świadczenie zdrowotne udzielane jest w innym miejscu, osoba takiego świadczenia udzielająca ma obowiązek się nimi zająć – informuje przedstawiciel Pogotowia Sanitarno-Epidemiologicznego NOWISTA.

Segregacja

Istotną kwestią jest należyta segregacja i umieszczanie w oznakowanych różnymi kolorami wytrzymałych workach foliowych oraz specjalnych pojemnikach (do których trafiają na przykład przedmioty o ostrych zakończeniach, które mogłyby przedziurawić worek). Chemikalia, takie jak choćby odczynniki, leki cytostatyczne albo cytotoksyczne, a także odpady amalgamatu dentystycznego powinny zostać oznaczone kolorem żółtym. Kolor czerwony przeznaczony jest na odpady mogące wywoływać choroby, czyli na przykład zużyte podpaski, pieluchomajtki, resztki jedzenia z oddziałów zakaźnych, pojemniki na krew oraz organy i inne części ciała.

Przechowywanie

Worki i pojemniki należy napełniać najwyżej do 2/3 objętości, aby możliwe było ich bezpieczne, jednorazowe zamknięcie – oraz wymieniać maksymalnie co 72 godziny, umieściwszy na nich odpowiedni kod, datę zamknięcia i adres miejsca, w którym powstał odpad. Tak przygotowane trzeba regularnie przekazywać specjalistycznej firmie uprawnionej do przeprowadzania utylizacji odpadów medycznych. Do tego czasu muszą być one odpowiednio przechowywane. W zależności od rodzaju na przykład w temperaturze do 10 albo do 18 st. C, przez nie więcej niż 72 godziny, a maksymalnie 30 dni. Pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane oraz umyte każdorazowo po pozbyciu się magazynowanych w nim odpadów medycznych.

Utylizacja

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 23 grudnia 2002 r. odpady takie nie mogą być poddawane odzyskowi. Istnieje kilka metod ich unieszkodliwiania. Zakaźne substancje aktywne biologicznie, jak również odpady amalgamatu dentystycznego należy poddać odpowiedniej obróbce fizyczno-chemicznej. Wspomniane cytotoksyczne i cytostatyczne leki można poddać jedynie procesowi termicznego przekształcania odpadów, czyli spaleniu w specjalnej spalarni. Jest to zresztą najczęściej stosowane rozwiązanie w przypadku utylizacji odpadów medycznych. Wśród innych wymienić można jeszcze dezynfekcję termiczną, poddanie działaniu mikrofal czy autoklawowanie.