specjalistyczne kable gornicze i okręeowe
11 kwietnia 2021

Kategoria:
Inne

Czym powinny cechować się specjalistyczne kable górnicze i okrętowe?

Aby rozpocząć opis cech specjalistycznych kabli dla górnictwa i przemysłu okrętowego, warto przypomnieć, czym jest kabel. Według nomenklatury międzynarodowej to wyrób składający się z kilku lub nawet kilkunastu izolowanych przewodów umieszczonych w jednej osłonie albo powłoce. Przyjmuje się, że kable przeznaczone są raczej do użytku zewnętrznego, poza budynkiem lub obiektem. Do tej kategorii zalicza się także specjalistyczne kable górnicze i okrętowe.

Kable przystosowane do trudnych warunków

Branże, w których praca przebiega w bardzo trudnych warunkach, wymagają produktów odpowiednio zabezpieczonych i przystosowanych do specyfiki otoczenia. Dotyczy to przede wszystkim kopalni, gdzie występują bardzo niesprzyjające warunki wynikające z podwyższonej temperatury, wyższej wilgotnością, obecności gazów wybuchowych oraz duże zapotrzebowanie na energię związaną z pracą maszyn i urządzeń górniczych. Drugim takim miejscem są jednostki pływające, na których okablowanie permanentnie narażone jest na niszczące oddziaływania środowiska morskiego. W obydwu przypadkach od jakości kabli i przewodów zależy nie tylko właściwe funkcjonowanie wszystkich urządzeń i systemów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo osób tam pracujących.

– Renomowane firmy zajmujące się dystrybucją kabli i przewodów eklektycznych, takie jak nasza

– opowiada pracownik hurtowni elektroinstalacyjnej Elektrotekoferują produkty najwyższej jakości, spełniające wysokie standardy oczekiwane przez różnego typu branże przemysłu i działy techniki.

-Są to kable niskich, średnich i wysokich napięć, w izolacjach gumowych, telekomunikacyjne, optotelekomunikacyjne i wiele innych. Na szczególną uwagę zasługują  specjalistyczne kable dla górnictwa i przemysłu okrętowego, przygotowane do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach środowiskowych.

Cechy kabli górniczych

Kable przeznaczone do pracy w wyrobiskach zakładów górniczych powinny charakteryzować się dużą odpornością na wszystkie zagrożenia występujące wewnątrz kopalni. Muszą być przystosowane do skrajnie trudnych warunków środowiskowych i zapewniać niezawodne zasilnie elektroenergetyczne. Powinny gwarantować ciągłość zasilania podstawowych obiektów zakładu górniczego oraz ograniczać zagrożenia wynikające z ich eksploatacji w szczególnie trudnym terenie z uwzględnieniem zagrożenia wybuchowego, porażeniowego i pożarowego.

W nowoczesnych i modernizowanych kopalniach stosuje się kable o specjalnej konstrukcji oznaczane przez producentów literami KG.

Są to produkty charakteryzujące się:

  • Dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia, zgniatanie i rozciąganie.
  • Ograniczeniem możliwości wydostania się łuku elektrycznego na zewnątrz w przypadku zwarcia wewnętrznego.
  • Ograniczeniem zagrożenia porażeniowego.
  • Ograniczeniem zagrożenia pożarowego.
  • Dużą giętkością i stosunkowo małą masą.
  • Łatwością wykonywania połączeń i zakończeń kabli.

Kable górnicze wykonane są z żył miedzianych, izolowanych polietylenem usieciowanym lub polwinitem. Mają ekrany indywidualne na izolacji każdej żyły roboczej oraz powłoki polwinitowe na ośrodku. Konstrukcję w kablach szybowych chroni pancerz z drutów stalowych ocynkowanych oraz zewnętrzna osłona antykorozyjna z polwinitu o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia.

Kable okrętowe w przemyśle stoczniowym

Kable przeznaczone do montażu instalacji elektrycznych na jednostkach pływających również wymagają specjalistycznych zabezpieczeń. Muszą one sprostać wyjątkowo trudnym warunkom, występującym na morzy, przede wszystkim dużej wilgotności oraz soli morskiej. Kable okrętowe charakteryzują się wysoką elastycznością, która ułatwia ich montaż w ciasnych przestrzeniach jednostek pływających. Bardzo ważną cechą tego typu kabli jest bezpieczeństwo eksploatacyjne, dzięki stosowaniu powłok bezhalogenowych. Zapobiegają one rozprzestrzenianiu się płomieni oraz nie wydzielają szkodliwych gazów podczas palenia. Dostępne są również kable ognioodporne, które na określony czas, zapewnią bezawaryjną pracę podczas pożaru na statku.