20 października 2017

Kategoria:
Inne

Na czym polega szkolenie BHP i kiedy jest konieczne? Podstawowe informacje

Zasadność szkoleń BHP

Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy leży w żywotnym interesie tak pracownika, jak i pracodawcy. Odpowiednio przeszkolona kadra pracownicza jest w mniejszym stopniu narażona na ryzyko wypadków przy pracy. Brak znajomości zasad i procedur może natomiast skutkować nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków, włącznie z narażeniem pracodawcy na potencjalne straty. Bardzo istotną rolę pełnią kwestie bezpieczeństwa. Ich niedochowanie może wiązać się z zagrożeniem utraty zdrowia, a w skrajnych przypadkach również życia osoby pracującej oraz osób postronnych. Z tego względu organizowane są zarówno szkolenia wstępne, jak i szkolenia okresowe, które mają na celu ugruntowanie i uaktualnienie (w razie zmiany przepisów) posiadanej dotąd wiedzy.

Kto podlega szkoleniu?

Obligatoryjnemu szkoleniu BHP podlega każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a także studenci, praktykanci i uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w ramach praktycznego przyuczania do zawodu. Należy przy tym podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwej ochrony osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. I one często podlegają szkoleniom, zależnie od rodzaju i warunków pracy.

Podstawowe szkolenie BHP powinno być wykonane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zanim zacznie on wykonywać swoje obowiązki. Szkolenie nie jest wymagane, gdy pracownik pracuje na tym samym stanowisku co u poprzedniego pracodawcy, choć w powszechnej opinii i wówczas warto odświeżyć sobie obowiązujące przepisy – zauważa ekspert firmy Sebal, przeprowadzającej wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz PPOŻ.

Typy szkoleń BHP

Dopuszczalne formy szkoleń BHP reguluje rozporządzenie. Możemy mieć zatem do czynienia z instruktażem wstępnym ogólnym, stanowiskowym (dedykowanym dla konkretnego stanowiska), szkoleniami okresowymi dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami, służb BHP itd. W ramach instruktażu ogólnego, pracownik zyskuje wiedzę na temat ogólnych przepisów BHP oraz tych obowiązujących u danego pracodawcy. Takie szkolenie obejmuje też zasady udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy prezentuje zagadnienia związane z danym zawodem, czynnościami wykonywanymi na stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym itd. Należy przy tym pamiętać, że szkolenie wstępne ogólne może być przeprowadzone wyłącznie przez osobę uprawnioną – pracownika służby BHP zatrudnionego przez pracodawcę lub firmę zewnętrzną, wyspecjalizowaną w organizacji szkoleń wstępnych i okresowych. Dobry przykład stanowi tu wspomniana już firma Sebal.