24 października 2017

Kategoria:
Inne

Na czym polega recykling odpadów budowlanych?

Recykling jest działaniem znanym większości z nas z życia codziennego – kojarzymy go przede wszystkim z segregowaniem i przetwarzaniem odpadów z surowców wtórnych, np. plastiku, metalu czy papieru. Mniej znaną kategorią recyklingu jest przetwarzaniu odpadów budowlanych. Na czym on polega?

Recykling odpadów budowlanych

Idea recyklingu jest bardzo prosta – opiera się na założeniu, że niektóre rodzaje odpadów można, zamiast utylizacji, poddać odpowiedniej obróbce i w ten sposób odzyskać z nich surowce gotowe do ponownego wykorzystania. Surowce takie nazywamy surowcami wtórnymi. Odpady z nich złożone muszą być uprzednio bardzo dokładnie posegregowane, aby uniknąć mieszania się tworzyw i tym samym obniżania ich jakości.

Jak przebiega recykling

Cały proces recyklingu odbywa się w kilku etapach. Poczynając od początku są to: zbiór odpadów, dostarczenie ich do punktu przetwarzania, separowanie materiału, wstępne sortowanie… W dalsze kolejności konkretne rodzaje odpadów poddawane są odpowiednim procesom. Dla przykładu: cegły i gruz powstający w wyniku burzenia ścian budynków poddawane są kruszeniu – w jego wyniku otrzymywany jest materiał sypki o różnych frakcjach, czyli wielkościach poszczególnych okruchów. Frakcje te poddawane są dalszej separacji i sortowaniu. W procesie recyklingu stosuje się odpowiednie urządzenia mechaniczne – w przypadku odpadów takich jak wspomniany gruz niezbędne jest wykorzystanie tak zwanych kruszarek.

Zalety recyklingu

W czasach rosnącej świadomości na temat ochrony środowiska oraz coraz wyższych kosztów energii, recykling staje się dominującą dziedziną w polityce zarządzania odpadami. -Przede wszystkim recykling jest skuteczną metodą pozbywania się odpadów – wyjaśnia specjalista firmy Sawo Gruz – Pozostałości z przeprowadzanych prac budowlanych nie zalegają na placach budowy czy wysypiskach, zyskują drugie życie i można je wykorzystać ponownie w innych pracach budowlanych. Zmielone pozostałości po cegłach mogą być np. wykorzystane w charakterze kruszywa, zaś metale, np. z prętów zbrojeniowych trafiają z powrotem do przemysłu. Takie działanie korzystnie wpływa na środowisko z dwóch powodów. Po pierwsze: cały proces recyklingu pochłania znaczniej mniej energii niż produkcja surowców od zera. Należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach energia pochodzi głównie z paliw, które po spaleniu przedostają się do środowiska w postaci szkodliwych związków. Po drugie: produkcja nowych surowców wiąże się z koniecznością ingerencji w naturalne otoczenie (np. w czasie wydobywania żwiru czy piasku) – recykling pozwala tego uniknąć. Z tych samych powodów recykling jest korzystny również dla gospodarki – jest po prostu prostszy, tańszy, nie wymaga tak wiele energii.