5 grudnia 2019

Kategoria:
Inne

Czym jest służebność drogi koniecznej?

Mimo powszechnego rozwoju infrastruktury miejskiej i wiejskiej, wielu Polaków w dalszym ciągu nie ma dostępu do najbliższej drogi publicznej. Stanowi to ogromną niedogodność, gdyż często konieczne jest wtedy poruszanie się po drodze innej osoby, która wcale nie musi wyrazić na to swojej zgody. Brak dostępu do jezdni może też powodować znaczne trudności w przyszłej sprzedaży posesji. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest ustanowienie służebności drogi koniecznej, w czym może pomóc radca prawny lub adwokat.

Na czym polega ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Służebność drogi koniecznej, według Kodeksu cywilnego, polega na umożliwieniu dostępu do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości, który jest jej pozbawiony. Warto jednak pamiętać o tym, że taka procedura wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wobec sąsiada, po którego drodze mamy zamiar poruszać się po ustanowieniu służebności. Jak tłumaczą eksperci z Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Wójcik:

Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje przy jak najmniejszym obciążeniu gruntów, przez które ma ona prowadzić. Można z tego wywnioskować, że taki proces powinien uwzględniać interes gospodarczo– społeczny.

Wytyczając drogę konieczną należy brać pod uwagę nie tylko dotychczasowy charakter danej nieruchomości, ale również jej przyszłe przeznaczenie. Chodzi tu na przykład o możliwość poruszania się po niej wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych oraz jakiekolwiek prace na posiadanych gruntach, które mogłyby zmienić cały ich układ.

Jak wnioskować o ustanowienie drogi koniecznej?

Aby zapoczątkować całą procedurę, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie rejonowym. Warto w tym celu zwrócić się o pomoc do radcy prawnego, który jest wyspecjalizowany w tego typu sprawach. Warto zaznaczyć, że ustanowienie służebności drogi koniecznej odbywa się w trybie nieprocesowym, czyli nie jest konieczne składanie pozwu przeciwko sąsiadowi. Wniosek powinien uwzględniać wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać droga konieczna. Wspomniany dokument podlega opłacie, a jej potwierdzenie powinno znaleźć się w załączniku do składanego wniosku. Aby upewnić się, że nowo wyznaczona droga nie będzie obciążeniem dla zainteresowanych stron, sąd ma obowiązek przeprowadzić szczegółowe oględziny, w których najczęściej bierze udział biegły geodeta. Po ich dokonaniu odpowiedni sąd rejonowy może zamknąć postępowanie, a następnie wydać stosowne orzeczenie. Jeśli uzna on, że przeprowadzenie służebności jest konieczne, zostanie ona wpisana do ksiąg wieczystych obu nieruchomości, które brały udział w sprawie.