2 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Czym jest RODO?

Od dnia 24 maja 2016 roku w Polsce obowiązuje nowe rozporządzenie, które dotyczy danych osobowych – RODO. Jest ono powszechnie stosowane od 25 maja 2018 roku, a to oznacza pewne zmiany dla wszystkich obywateli. Nowe przepisy są wiążące dla każdej firmy oraz przedsiębiorców, którzy świadczą swoje usługi dla osób prywatnych na terenie całej Unii Europejskiej. RODO dotyczy również firm, które posiadają siedzibę poza UE, ale oferują swoje produkty osobom mieszkających na jej terytorium. Ustawa ta dotyczy nie tylko ogromnych korporacji, ale także małych przedsiębiorstw.

Jakie zmiany wprowadza RODO?

Wprowadzenie RODO wiąże się z wieloma nowymi definicjami i przepisami. Jedną z nich jest profilowanie. Oznacza ono, że każda firma musi przewidywać na bieżąco, co klient zamierza kupić w przyszłości. Aby stworzyć takie zestawienia, należy bliżej przyjrzeć się preferencjom zakupowym klienta, jego sytuacji zdrowotnej, finansowej, czy bieżącej lokalizacji. Jak mówi prawnik z kancelarii beata-bieniek.pl:

Nową definicją jest także pseudonimizacja. Jest to proces, który pozwala na przypisanie konkretnych danych do określonej osoby oraz stanowi formę zabezpieczenia danych osobowych.

RODO wiąże się również z potrzebą wyodrębnienia osobowych definicji, które dotyczą danych na temat zdrowia oraz danych genetycznych. Nowe przepisy wprowadzają także nowe definicje danych biometrycznych, a jednocześnie zabrania przetwarzania tego typu danych. Wprowadzenie RODO określa również, że osoby fizyczne muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w formie oświadczenia lub wyraźnego działania.

Jakie prawa zyskują obywatele?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych to nie tylko nowe definicje, ale także nowe prawa obywateli. Dzięki nowym przepisom mogą oni żądać przeniesienia danych oraz zyskują prawo do wglądu i dostępu do swoich danych osobowych. Ustawa wprowadza także tzw. prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że obywatel może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z systemu. RODO wiąże się także z koniecznością stworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa, które zajmują się przetwarzaniem oraz kontrolą danych muszą zatrudniać osoby na stanowisko Inspektora Ochrony Danych. Są one najbardziej potrzebne w działach HR, które zajmują się rekrutacją nowych pracowników. Od czasu wprowadzenia RODO, inspektorzy są zobowiązani do informowania kandydatów, do jakich celów będą przetwarzane dane osobowe, jak długo oraz kto będzie miał do nich bezpośredni dostęp.