notarialne poświadczenie podpisu
18 stycznia 2022

Kategoria:
Inne

Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu jest urzędowym sposobem na potwierdzenie jego autentyczności. W tym celu należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim wymagana jest osobista wizyta w kancelarii notarialnej w wyznaczonym terminie. Ponadto trzeba zabrać ze sobą konieczne dokumenty. Czym jest notarialne potwierdzenie podpisu?

Jak przygotować się do wizyty u notariusza w celu poświadczenia podpisu?

Wszystkie regulacje związane z czynnościami notariusza ujęte są w ustawie Prawo o notariacie. Artykuł 88 tej ustawy jasno określa, że podstawowym warunkiem poświadczenia podpisu jest podpisanie się osobiście w obecności urzędnika. W żadnym wypadku nie mogą tego zastąpić elektroniczne środki komunikacji zdalnej. Równie ważne jest użycie trwałego narzędzia. Niedopuszczalny jest podpis złożony na przykład ołówkiem.

W celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu należy umówić się na konkretną datę i godzinę, ponieważ dane te muszą znaleźć się na poświadczeniu. Warto pamiętać, że poświadczenie podpisu nie nadaje pismu urzędowego charakteru. Pozostaje ono dokumentem prywatnym. Urzędową moc ma jedynie poświadczony podpis. Notariusz ponadto nie ma obowiązku zapoznać się z treścią dokumentu, ale uwzględnia to rzetelna obsługa notarialna. Sosnowiec jest miastem, w którym klienci kancelarii są informowani o możliwych skutkach prawnych podejmowanych działań. Muszą zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport.

Jak przebiega czynność notarialnego poświadczenia podpisu?

Klient kancelarii notarialnej stawia się na umówioną wizytę z dokumentem tożsamości. Zasady legitymowania określa art. 85 ustawy Prawo o notariacie. Notariusz następnie informuje o charakterze i możliwych skutkach poświadczenia. Powinien także sprawdzić, czy jest to zgodne z prawem. Ważną część wizyty stanowi upewnienie się, czy osoba, której podpis poświadcza jest tego świadoma. Klienci korzystający z usług Kancelarii Notarialnej Agaty Miland-Huzarewicz mogą liczyć na całkowitą dyskrecję.

Gotowe poświadczenie podpisu jest opatrzone klauzulą legalizacyjną. Zawiera ona dokładną datę sporządzenia wraz z godziną, miejsce sporządzenia, dokładne dane kancelarii notarialnej z jej adresem oraz podpis i pieczęć notariusza. Na dokumencie powinien się znaleźć także numer pesel osoby, której podpis jest poświadczany. Wszystkie dane, które musi zawierać klauzula legislacyjna zostały ujęte w art. 97 ustawy Prawo o notariacie. Notariusz poświadcza podpis bezpośrednio na podpisywanym dokumencie lub na dołączonej nierozerwalnie karcie, jeśli nie ma na nim miejsca na dopiski.