30 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Czym jest intralogistyka? Objaśnienie pojęcia

Intralogistyką nazywa się wszelkie działania dotyczące obiegu materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest to pojęcie powstałe ze względu na usprawnianie procesów wewnętrznych strumieni logistycznych. Należą do nich automatyzacja i optymalizacja działań, minimalizowanie poświęcanego czasu oraz zwiększanie efektywności pracy maszyn i pracowników.

Co kryje się pod pojęciem intralogistyki?

Intralogistyką określa się logistykę wewnątrzzakładową, czyli wewnętrzny obrót surowców po przyjęciu ich w magazynie do czasu wydania produktów w magazynie wyjściowym. Jest to dość nowe pojęcie, którym oznacza się drogę między dwoma punktami w całkowitym łańcuchu logistycznym. Opisuje ona organizację, przeprowadzanie i optymalizację przepływu materiału. Specjalista z firmy CASSIOLI Polska tłumaczy:

Zadbanie o te szczegóły pozwala usprawnić przepływ towarów, co może skutkować zmniejszeniem kosztów i zwiększeniem efektywności pracy. Jednak niezbędne jest w tym celu ulepszenie dotychczasowych rozwiązań, jak i wprowadzanie zupełnie nowych.

Rozwiązania intralogistyczne w magazynach

Do zadań intralogistycznych należą takie działania jak optymalizacja miejsc magazynowych względem częstości użytkowania czy właściwe kierowanie flotą wózków widłowych i paletowych. Każde wprowadzone rozwiązanie powinno prowadzić do minimalizacji straty czasu bez możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych. Przestrzeń magazynowa musi być w pełni wykorzystywana, dlatego też coraz popularniejsze stają się odpowiednio dostosowane automatyczne systemy magazynowe. Z kolei usprawnienie systemów transportu wewnątrzmagazynowego można dokonać m.in. za pomocą wózków sterowanych laserowo lub indukcyjnie czy wózków samojezdnych SLS.

Zastosowanie intralogistyki w transporcie wewnętrznym

Wewnątrzzakładowy transport produktów można także usprawnić za pomocą takich urządzeń jak przenośniki rolkowe, łańcuchowe, szczebelkowe, pasowe czy taśmowe. Wybór powinien być zależny od wymogów danego produktu. Z kolei transport lekkich ładunków optymalizuje się przy pomocy systemu przenośników pojemnikowych oraz układnic pojemnikowych. Należy także zaznaczyć, że sterowanie urządzeniami automatycznymi, planowanie produkcji, monitorowanie magazynów i zarządzenie automatycznymi systemami można wykonywać za pomocą odpowiedniego oprogramowania. System zarządzania operacyjnego pozwala na integrację wielu działań na różnych płaszczyznach przedsiębiorstwa.