Frankownica
2 listopada 2021

Kategoria:
Inne

Czym jest frankownica?

Automatyzowanie pracy jest coraz częściej wykorzystywane w wielu branżach zawodowych. Miejscami, w których chętnie korzysta się z nowoczesnych technologii, są urzędy pocztowe. Pracownicy poczty wykorzystują w codziennej pracy frankownice, ułatwiające uiszczanie opłat za przesyłki. Jakie jeszcze zalety mają frankownice? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Frankownica – czym jest?

Frankownice są specjalistycznymi urządzeniami do masowej wysyłki korespondencji, odpowiadającymi za tzw. frankowanie, czyli automatyczne nadruki na kopercie opłaty pocztowej. Dzięki ich obecności pracownicy poczty nie muszą naklejać znaczków ręcznie. Ich praca jest zatem bardziej efektywna, mogą skupić się na ważniejszych obowiązkach.

Schemat działania frankownic jest bardzo prosty. Za jej pośrednictwem na kopertę lub opakowanie nanoszone są stemple obowiązkowe, czyli pieczęcie opłaty pocztowej i daty. Istnieje możliwość nałożenia także logotypu danej marki, adresu zwrotnego lub motywu okolicznościowego. Można powiedzieć, że frankownice automatyzują obowiązkowy proces stemplowania. Pracownicy poczty nie muszą już wykonywać tej czynności ręcznie.

Decydując się na zakup frankownicy, najlepiej skorzystać z usług sprawdzonych hurtowni. Przykładem miejsca, w którym można zakupić dobrej jakości sprzęt do urzędów pocztowych, jest przedsiębiorstwo Banpost. Pracownicy firmy świadczą również usługi w zakresie serwisu i naprawy urządzeń biurowych.

Jak działają frankownice?

Frankownice posiadają kilka podstawowych funkcji. Należy do nich nanoszenie na powierzchnię wartości opłaty pocztowej, nazwy i adresu nadawcy, a także datownika.

Bardziej zaawansowane rozwiązania to ostrzeżenie o przekroczeniu limitu kwoty, stemplowanie poczty przychodzącej, zabezpieczenie przed niepożądanymi użytkownikami, możliwość ustawiania kategorii przesyłek lub korzystania z zapamiętanych opcji. Niektóre modele mogą także drukować etykiety samoprzylepne (na sucho lub mokro), a także automatycznie ważyć i nanosić odpowiednie opłaty online.

Ciekawą opcję stanowi datownik, dzięki któremu można automatycznie ustawić datę. Frankownice obsługują praktycznie wszystkie rodzaje kopert, choć po przekroczeniu grubości 6 mm poleca się używać już etykiet.

Czy warto korzystać z frankownic?

Frankownice umożliwiają skrócenie czasu na przygotowanie korespondencji. Obsługa przesyłek przebiega znacznie sprawniej. Pracownicy poczty mogą w pełni kontrolować wszystkie koszty związane z korespondencją, a nawet po jakimś czasie obniżyć wydatki przeznaczone na nią.