12 grudnia 2018

Kategoria:
Inne

Czym jest BioCarbohumus?

Działalność przemysłu wydobywczego niestety nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Rosnąca świadomość ekologiczna składnia przedsiębiorców z sektora górniczego do poszukiwania rozwiązań, zmierzających ku ograniczeniu negatywnych skutków ich działalności. W tym celu wdrażają rozmaite rozwiązania, służące racjonalnemu wykorzystaniu odpadów produkcyjnych oraz rekultywacji terenów pogórniczych.

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych

Nowoczesne przedsiębiorstwa wydobywcze starają się aktywnie chronić środowisko naturalne, w tym złoża pierwotnych surowców mineralnych oraz rekultywować tereny poeksploatacyjne. W tym celu stosowane są rozmaite technologie przerobu odpadów wydobywczych, czyniące z nich surowiec do powstania pełnowartościowych produktów, jak np. granulaty mułowe (jako paliwo energetyczne), kruszywa budowlane czy właśnie BioCarbohumus, będący substytutem naturalnego humusu.

Jednym z głównych kierunków zagospodarowania odpadów wydobywczych jest produkcja kruszyw na potrzeby robót drogowych, budownictwa hydrotechnicznego czy nawet ceramiki budowlanej. Z kolei odpadowy muł węglowy wykorzystuje się do wytwarzania produktów energetycznych, w tym miałów i mieszanek miałowych oraz granulatów mułowych.

Trzecia droga – produkcja BioCarbohumusu

Urządzenia mieszająco-granulujące, które wykorzystywane są do przerobu mułów węglowych na energetyczny granulat, służą także produkcji nowatorskiego produktu ekologicznego, jakim jest właśnie BioCarbohumus.

BioCarbohumus, który najprościej możemy określić mianem substytutu naturalnego humusu, jest kompozycją rozmaitych materiałów, wśród których znajdziemy przede wszystkim odpady przemysłowe, w tym muły węglowe. Kolejnym składnikiem BioCarbohumusu są wyselekcjonowane osady ściekowe, które spełniają standardy osadów stosowanych do celów rolniczych. To właśnie osady ściekowe są odpowiedzialne za wysoką zawartość azotu, fosforu i innych elementów pokarmowych dla roślin w produkcie.

BioCarbohumus – charakterystyka i zastosowanie

BioCarbohumus jest obiektem intensywnych prac badawczych spółki Haldex, prowadzonych przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Celem badań jest określenie przydatności materiału w pracach rekultywacyjnych. Prowadzone na przestrzeni lat doświadczenia dowodzą słuszności tego kierunku badań.

Już dziś ze 100% pewnością możemy stwierdzić, że BioCarbohumus ma właściwości glebotwórcze. Podłoże z BioCarbohumusu charakteryzuje zbliżona do naturalnych zawartość biopierwiastków, niezbędnych do życia roślinom i zapewnia im korzystne warunki powietrzno-wodne oraz prawidłowy odczyn.

Odpadowy charakter surowca nie przekłada się negatywnie na jakość produktu. BioCarbohumus nie wykazuje fitotoksyczności, a więc zawartość metali ciężkich nie przekracza norm, wymaganych do upraw roślin przemysłowych czy produkcji materiałów nasiennych. Jego skład jest wolny od zanieczyszczeń organicznych, żywych jaj pasożytów czy bakterii chorobotwórczych, zatem jest podłożem w pełni bezpiecznym.

Olbrzymią zaletą produktu jest łatwość rozplantowania na terenach o różnym ukształtowaniu. Podłoże bez trudu zachowuje odpowiednią wilgotność i konsystencję. Obecnie BioCarbohumus stosowany jest coraz częściej podczas rekultywacji terenów przemysłowych, likwidowanych zakładów górniczych oraz składowisk odpadów.