centrum logistyczne
11 stycznia 2020

Kategoria:
Inne

Czym dokładnie jest centrum logistyczne?

Sukces biznesu w dużej mierze zależy nie tylko od dobrej reklamy czy wysokiej jakości oferowanych towarów, ale też od ich sprawnej dystrybucji. Efektywna logistyka, która pozwoli skrócić oczekiwanie na zamówienia i zoptymalizować ich koszt, wymaga kompleksowych działań w zakresie transportu i magazynowania. Zintegrowane usługi tego typu świadczą centra logistyczne.

Jak działa centrum logistyczne?

Centrami logistycznymi nazywamy ośrodki specjalizujące się w szeroko pojętej dystrybucji towarów, ich magazynowaniu i transporcie. Obiekty te posiadają zorganizowaną strukturę i zajmują się obsługą zarówno przedsiębiorców reprezentujących różne branże, jak i klientów indywidualnych. Głównym celem, który przyświeca każdemu centrum logistycznemu, jest to, aby wskazane towary trafiły do odbiorcy w wyznaczonym czasie, bez zbędnej zwłoki i kosztów. To pozornie proste zadanie w rzeczywistości jest procesem wieloetapowym, który rozpoczyna się w momencie przyjęcia towaru i jego składowania w dostosowanym do indywidualnych potrzeb magazynie. Następnie konieczne jest przygotowanie towaru do dystrybucji, czyli ewentualne rozdzielenie i przepakowanie dóbr, skanowanie ich kodów oraz naklejenie etykiet. Skompletowane zamówienia zostają odpowiednio oznaczone, zapakowane i zabezpieczone przed wysyłką. Ostatni krok to wydanie, załadunek i transport towarów, co wymaga dobrania odpowiednich środków i tras. Tu jednak praca centrum logistycznego się nie kończy, ponieważ w zakres ich działalności wchodzi również obsługa ewentualnych zwrotów towarów. Do tego dochodzą formalności, kwestie związane z dokumentacją przewozową, ubezpieczeniem towarów czy obsługą celną. Jak więc się okazuje, działalność tego typu obiektów jest niezwykle zróżnicowania i wymaga ogromnej precyzji.

Nowoczesne centra logistyczne

Do cech charakterystycznych nowoczesnych ośrodków logistycznych należy interdyscyplinarność działania oraz wysoki stopień komputeryzacji usług. Na uwagę zasługują tu w szczególności nowoczesne technologie informatyczne, które znacznie usprawniają przepływ materiałów oraz informacji w centrum. W tym celu renomowane firmy, takie jak DMT, wykorzystują specjalne oprogramowanie do zarządzania powierzchniami magazynowymi, a także kolektory danych oraz systemy pozwalające na kontrolę bezpieczeństwa i warunków magazynowania towarów. Wszystkie te rozwiązania umożliwiają efektywną pracę w różnych gałęziach działalności centrum logistycznego, do których należy nie tylko magazynowanie, ale też transport i dystrybucja dóbr. Dzięki tak nowoczesnej i wszechstronnej obsłudze centrum logistyczne może realnie przyczynić się do generowania oszczędności, co docenia coraz większa liczba inwestorów korzystających z outsourcingu w zakresie usług logistycznych.