beton
3 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Czym charakteryzuje się beton korundowy?

Beton to jeden z najbardziej wytrzymałych i powszechnie stosowanych materiałów w szeroko rozumianych budownictwie i przemyśle. W zależności od składu, wyróżniamy wiele rodzajów betonu, które różnią się między sobą właściwościami i zastosowaniem. Szczególną grupę tego typu materiałów stanowią betony ogniotrwałe, wśród których na uwagę zasługuje beton korundowy. Czym się on wyróżnia?

Właściwości betonu korundowego

Nazwa betonu korundowego pochodzi od jego podstawowego składnika, czyli tlenku glinu. Wysoka zawartość korundu nadaje betonowi unikalne właściwości i sprawia, że ma on szerokie zastosowanie w różnych procesach przemysłowych. W skład tego materiału wchodzi kruszywo szamotowe oraz cement. Surowce te dostępne są w formie gotowych mieszanek, jakie oferują np. Bolesławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych BZMO Bolesławiec. Podstawową cechą betonu korundowego jest jego odporność na działanie wysokich temperatur, nawet do 1600 – 1650 stopni Celsjusza. W trudnych warunkach beton ten zachowuje wysoką wytrzymałość mechaniczną, jest odporny na odkształcenia i dobrze przenosi obciążenia. Ponadto jest on trudnościeralny i wytrzymały nawet w agresywnym środowisku, a także odporny na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Fakt, iż beton korundowy jest materiałem o właściwościach ogniotrwałych, determinuje jego zastosowanie i czyni go niezwykle cenionym tworzywem wykorzystywanym w wielu gałęziach przemysłu.

Zastosowanie betonu korundowego

Beton korundowy, jako materiał ogniotrwały o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, znakomicie sprawdza się w agresywnym środowisku i trudnych warunkach pracy. Wykorzystywany jest w strefach narażonych na działanie wysokich temperatur, gdzie wymagana jest odporność na odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Wykonuje się z niego elementy na potrzeby cementowni, hut i innych zakładów, w których panują trudne warunki eksploatacyjne, np. działających w branży metalurgicznej, petrochemicznej czy odlewniczej. Ponadto beton korundowy znajduje również zastosowanie w energetyce, koksownictwie oraz ceramice budowlanej. Do czego dokładnie służy beton korundowy? Wykonuje się przy jego użyciu wyłożenia o charakterze ogniotrwałym w maszynach przemysłowych, szczególnie chodzi tu o wylewki w urządzeniach takich jak piece czy kotły do wypalania. Oprócz tego za pomocą omawianego rodzaju betonu można naprawiać obmurza i ubytki w instalacjach. Unikatowe właściwości betonu korundowego sprawiają, ze jest to ceniony i powszechnie stosowany w przemyśle materiał.