6 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Czym charakteryzują się wewnętrzne sieci hydrantowe?

Ochrona przeciwpożarowa budynków użyteczności publicznej jest niezwykle ważna. Jednym z jej elementów są wewnętrzne sieci hydrantowe, które zaliczane do stałych instalacji gaśniczych. Służą one nie tylko w celu szybkiego ugaszenia ewentualnego pożaru i ochrony mienia, które może ucierpieć w wyniku działania ognia oraz wysokiej temperatury, ale przede wszystkim w celu ochrony życia ludzkiego. Czym charakteryzują się wewnętrzne sieci hydrantowe?

Rodzaje stałych instalacji gaśniczych

Stałe urządzenia gaśnicze dzielą się na dwa rodzaje. Wyróżniamy wśród nich:

  • stałe urządzenia gaśnicze, które uruchamiane są samoczynnie, zawierające zapas środka gaśniczego,
  • stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.

Zastosowanie konkretnego rodzaju sieci hydrantowej określają przepisy prawa. Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze ze środkiem gaśniczym stosuje się m.in. w celu ochrony przeciwpożarowej archiwów, muzeów, zabytków budowlanych i ośrodków elektronicznego przetwarzania danych, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania kraju.

Wewnętrzne sieci hydrantowe stanowią niezwykle ważny element ochrony przeciwpożarowej budynków publicznych. Muszą one zostać właściwie zaprojektowane, aby mogły spełniać swoje zadanie oraz dopasowane do indywidualnej architektury i przeznaczenia każdego budynku – wyjaśnia ekspert z firmy Pirotoks z Katowic.

Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne stosowane są w budynkach użyteczności publicznej o różnym przeznaczeniu, m.in. w budynkach wysokościowych o przeznaczeniu mieszkalnym i biurowym, w jedno i wielokondygnacyjnych budynkach handlowych i wystawowych oraz w budynkach, gdzie znajdują się lokale gastronomiczne oferujące powyżej 600 miejsc.

Instalacje służące gaszeniu pożarów

Wewnętrzne sieci hydrantowe mogą zostać wyposażone w różnego rodzaju instalacje, służące gaszeniu pożarów. Do najczęściej stosowanych stałych urządzeń gaśniczych zalicza się m.in. instalacje pianowe i proszkowe, instalacje wykrywające i gaszące iskry, instalacje redukujące zawartość tlenu, a także instalacje zraszające. Właściwie dobrane urządzenia gaśnicze i profesjonalnie zaprojektowana wewnętrzna sieć hydrantowa to gwarancja sprawnego opanowania ewentualnego pożaru.

Wybór konkretnej instalacji uzależniony jest nie tylko od rodzaju budynku, ale także mogących wystąpić w nim zagrożeń zawiązanych z indywidualnym stopniem ryzyka. Aby właściwie zaprojektować sieć hydrantową, konieczne jest sporządzenie scenariuszy pożarowych, które są niezbędnym elementem oceny ryzyka, pozwalającym na właściwe zabezpieczenie budynku oraz przebywających w nim osób i zapewnienie określonej prawem ochrony przeciwpożarowej.