16 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Czym charakteryzują się płyty SBR i EPDM?

Płyty SBR i EPDM są często wykorzystywane jako materiał do tworzenia systemów nawierzchniowych w obiektach sportowo-rekreacyjnych, tak zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu. SBR i EPDM to dwa różne typy elastomerów, przez co zapewniają użytkownikowi odmienne właściwości. W niniejszym artykule przyjrzymy się cechom płyt wykonanych z SBR i EPDM. Zapraszamy do lektury.

SBR – właściwości i zastosowanie

SBR to będący kopolimerem butadieno-styrenowym kauczuk syntetyczny. Jego właściwości elastyczne są bardzo zbliżone do kauczuku naturalnego: po uzupełnieniu materiału dodatkami wysoko aktywnych sadz technicznych staje się on bardzo odporny wytrzymałościowo, przewyższając jednak kauczuk naturalny pod względem odporności na działanie czynników atmosferycznych, ozonu czy podwyższonej temperatury.

SBR, przy zastosowaniu odpowiedniego składu chemicznego może zaoferować użytkownikowi wyjątkowo niski stopień trwałego odkształcenia wywołanego działaniem sił prężenia i ścisku. Materiał SBR odporny jest na działanie kwasów i zasad nieorganicznych, wody i alkoholi, niestety łatwo się starzeje pod wpływem działania światła słonecznego – informuje nas ekspert z firmy MTJ-GROUP, producenta systemów nawierzchniowych. Dlatego w systemach stosowanych na placach zabaw i innych obiektach sportowo-rekreacyjnych często wykorzystuje się płyty w technologii typu sandwich, gdzie spód (warstwa amortyzująca) wykonany jest z granulatu SBR, zaś wierzch z EPDM, co nadaje takiej powierzchni idealne niemal cechy użytkowe – dodaje ekspert.

Płyty SBR montuje się łatwo, dzięki pomysłowemu systemowi modułowego łączenia na kołki i gniazda montażowe, można układać je w sposób przyległy bądź na przekładkę. Zastosowanie płyt jest dobrym pomysłem, gdy trzeba zabezpieczyć niewielki obszar wokół urządzeń typu huśtawka, karuzela itp., jest to też rozwiązanie ekonomiczne w sytuacji, gdy trzeba wymienić jedynie fragment uszkodzonej nawierzchni. Płyty SBR zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa użytkującym je dzieciom, posiadają system kanałów drenażowych odprowadzających wodę z powierzchni, wykonanie z prasowanego granulatu gwarantuje stabilną i antypoślizgową powierzchnię, mają właściwości wibroizolacyjne i wytrzymałość w zakresie temperatur -30°C – 70°C.

Płyty EPDM – właściwości i wykorzystanie

EPDM to kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy wykorzystywany m.in. do produkcji uszczelek, folii i membran budowlanych oraz pokryć placów zabaw i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Materiał ten cechuje duża trwałość wytrzymałość oraz doskonała pamięć wymiarowa przy działaniu naprężeń ściskowych, możliwość stosowania w temperaturach -40°C – 110°C, odporność na działanie czynników atmosferycznych, wody i pary wodnej, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, roztworów kwasów i zasad nieorganicznych oraz płynów hamulcowych, których bazą jest glikol. Granulat EPDM daje się barwić w masie, dzięki czemu nie ulega odbarwieniu pod wpływem słońca czy opadów, nie traci też barwy wskutek ścierania się.

Płyty EPDM stosuje się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zabezpieczenie przebywającej na powierzchni osoby przed upadkiem. Są to nie tylko place zabaw, ale też obszary siłowni napowietrznych, tarasów, boksów dla zwierząt, alejek spacerowych, obiektów sportowych itd. Płyty te charakteryzują się długoletnią trwałością przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz gwarantują łatwość montażu i demontażu, w przeciwieństwie do nawierzchni typu lanego. Płyty EPDM również oferowane są z systemem montażu modułowego oraz kanałami drenażowymi, odprowadzającymi wodę zgodnie z naturalnym spadkiem gruntu. Płyty wykonane z tego materiału zwykle wzmacnia się zastosowaniem warstwy kauczuku SBR, który dodatkowo wzmaga zdolności amortyzacyjne takiej powierzchni oraz pozwala na dokładne dostosowanie poziomu zabezpieczenia do wymogów danego obiektu.