12 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Czym charakteryzują się kleje górnicze?

Kleje górnicze to zbiorcza nazwa różnego rodzaju klejów, których używa się w kopalniach, głównie podczas drążenia tuneli lub wytyczania szlaków wewnątrz. Kleje górnicze muszą spełniać określone warunki. Muszą być to materiały trudnopalne, charakteryzujące się wysoką przyczepnością i możliwością stosowania w różnych warunkach zawilgocenia i temperatury. Ich charakterystyka w dużej mierze zależy od ich składu.

Czym charakteryzują się kleje dwuskładnikowe?

Do najczęściej używanych w górnictwie klejów należą górnicze kleje dwuskładnikowe, oparte na związkach krzemu. Służą one przede wszystkim do stabilizacji i do zespalania skał. Są także niezwykle przydatne podczas osadzania kotew przy zabudowie stropów. Do ich największych zalet należy zapobieganie kapilarnemu podciąganiu wilgoci oraz działanie hydrofobizujące.

Kleje górnicze to także… pianki poliuretanowe!

Chociaż niewielu kojarzy pianki poliuretanowe z górnictwem, to okazuje się, że są one także wykorzystywane szeroko w tej branży. W górnictwie służą one bowiem do tamowania wypływu wody.

Dostępne w naszej bogatej ofercie pianki mają wiele zalet; charakteryzują się dobrą wytrzymałością mechaniczną, są doskonałym termoizolatorem i, co bardzo ważne zwłaszcza w górnictwie, nie zmieniają swoich parametrów mechanicznych nawet z upływem czasu. Produkowane są ze spienionej żywicy poliestrowej. – mówi przedstawiciel firmy Polychem Systems.

Dwuskładnikowe lite masy poliuretanowe, czyli co?

W ofercie klejów górniczych można znaleźć również dwuskładnikowe lite masy poliuretanowe, których główną rolą jest konsolidacja górotworu. Składają się one z:

  • poliolelu,
  • izocyjanianu.

Między oboma tymi składnikami zachodzi reakcja chemiczna, na skutek której klej się utwardza. W trakcie twardnienia kleje, stanowiące dwuskładnikowe lite masy poliuretanowe, mogą albo tworzyć litą spoinę, albo się spieniać.

Systemy fenolowo-formaldehydowe wykorzystywane w górnictwie

Ze względu na specyficzne warunki, panujące w górnictwie, równie często w tej branży wykorzystuje się systemy fenolowo-formaldehydowe. Służą one do wypełniania i uszczelniania wyrobisk, zrobów oraz silnie spękanych górotworów. W ten sposób zapobiegają groźnym pożarom endogenicznym. Pożary te powstają na styku węgla oraz przepływającego powietrza; wypełniając szczeliny w węglu systemami fenolowo-formaldehydowymi, zagrożenie nimi zostaje zażegnane. Systemy fenolowo-formaldehydowe składają się z uszlachetnionej żywicy oraz katalizatorów. Ich olbrzymią zaletą jest ich niewielka toksyczność.