17 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Czy wszystkie tereny górnicze są przydatne do zabudowy?

Obiekty budowlane, które mają przetrwać latami i gwarantować odpowiednie użytkowanie przede wszystkim muszą być solidnie postawione. Oprócz najważniejszych elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany i płyty fundamentowe oraz ławy, ogromne znaczenie ma grunt. Teren stabilnej zabudowy, powinien charakteryzować się dobrym oparciem dla całej konstrukcji budynku. Niestety na obszarach objętych działalnością zakładów górniczych może dochodzić do licznych deformacji terenu, a także zmiany stosunków wodnych. Naraża to wybudowany obiekt na możliwość wystąpienia szkód górniczych. Na jakich terenach górniczych istnieje możliwość wykonania zabudowy?

Kategorie szkód górniczych

Obszary, na których istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków działalności zakładów górniczych, są sklasyfikowane w pięciostopniowej skali. Kategorie I i II to obszary, gdzie mogą wystąpić łagodne szkody górnicze, dlatego też te tereny mogą zostać przeznaczone na zabudowę, pod warunkiem zastosowania określonych zasad. Z kolei kategorie IV i V określają obszary szczególnie narażone na występowanie intensywnych szkód górniczych z racji czego, tereny powinny pozostać niezabudowane. W kompetencjach organów administracji terenowej leży konieczność dostarczenia informacji na temat faktycznego stanu poszczególnych obszarów. Co więcej, każdy zakład górniczy musi także dysponować wiedzą na temat przewidywanych prognoz dotyczących działania zakładów górniczych, a także możliwych okresów występowania negatywnych skutków. W tej sytuacji przed przystąpieniem do planu budowy warto zapoznać się z dostępnymi dokumentami, tak, aby ostateczna decyzja zmniejszała ryzyko wystąpienia szkód górniczych.

Budowa obiektów na terenach górniczych

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. dopuszcza się wznoszenie budynków na terenach górniczych, przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń już na etapie planowania budowy. Przy planowaniu zabudowy należy wziąć pod uwagę wszystkie niekorzystne uwarunkowania podłoża, które mogłyby spowodować negatywne skutki dla budynku. Przede wszystkim niezbędne jest wykorzystanie wysokiej jakości materiałów budowlanych, których zadaniem będzie wzmocnienie konstrukcji. Obiekt musi być także symetryczny i odpowiednio usytuowany w obrębie parceli. Ponadto, większe budowle warto podzielić na segmenty, które zapewnią możliwość wzajemnego zbliżania się i oddalania. Z kolei na terenach, na których istnieje ryzyko podniesienia wód gruntowych, nieuniknione będzie założenie specjalnej izolacji przeciwwilgociowej.

Szkody górnicze a budowa domu

Działalność kopalni nie pozostaje obojętna ani dla obiektów budowlanych, ani dla podłoża. Między innymi narusza górotwór i inicjuje powolny ruch mas skalnych, a także gruntu.

W wyniku pracy zakładów górniczych na powierzchni powstają szkody górnicze, takie jak nierównomiernie obniżenia, przemieszczenia, a także deformacje terenu. – mówi specjalista z firmy Kompensata. Obiekty budowlane na takich obszarach mogą się obniżać i przemieszczać nierównomiernie z gruntem. Co więcej, istnieje ryzyko wystąpienia odkształceń konstrukcji budynku.

Wśród najbardziej uciążliwych skutków są również drgania i zmiana warunków wodnych. Na skutek pracy zakładów górniczych może dojść do podniesienia poziomu wód gruntownych w wyniku czego istnieje ryzyko, że budynek ulegnie podtopieniu.