kurs-na-wozki-widlowe
13 grudnia 2016

Kategoria:
Inne

Czy warto zrobić kurs na wózki widłowe?

Rynek pracy nie jest już w tej chwili tak stabilny jak kiedyś. Dlatego też cały czas trzeba zwiększać swoją na nim konkurencyjność, ucząc się nowych rzeczy i podnosząc kwalifikacje. Kurs na operatora wózków widłowych jest jednym z niewielu tego typu, które w krótkim czasie i bez stawiania niepotrzebnych wymagań pozwalają posiąść umiejętności otwierające wiele furtek i możliwości zwiększonego zarobku.

Niewielkie wymagania przed…

Aby wziąć udział w takim kursie, trzeba być osobą pełnoletnią i posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe. Dodatkowo, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do jazdy na wózku widłowym . Nie jest wymagane posiadanie  prawa jazdy.

Cena takiego kursu również jest przystępna – to zazwyczaj 400-600 zł. Jeżeli natomiast chwilowo nawet ta kwota nas przerasta, sprawdźmy, czy da się uzyskać refundację np. ze środków unijnych bądź gminnych. Niektóre placówki umożliwiają rozłożenie płatności na raty, w ostateczności też możemy wziąć pożyczkę, którą dzięki przebytemu szkoleniu będziemy w stanie wkrótce bezproblemowo spłacić.

Sam kurs na operatora wózków widłowych trwa bowiem zaledwie około tygodnia, a egzamin najczęściej przeprowadzany jest już ostatniego dnia. Składa się z części praktycznej (jazda oraz wymiana butli gazowej w przypadku wózków zasilanych na gaz) i teoretycznej (test). Można pokusić się o stwierdzenie, że wysiłek, jaki trzeba włożyć w odbycie takiego kursu, jest niewspółmiernie mały w stosunku do ogromu korzyści, jakie z tego tytułu stają się naszym udziałem.

…i duże korzyści po

Współczesna gospodarka opiera się na obrocie towarami, a nie ma obrotu towarów bez ich transportu i magazynowania. Umiejętność obsługi wózka widłowego jest tu zaś jednym z kluczowych elementów. Operatorzy poszukiwani są niemal cały czas, i to w przeróżnych branżach. Również za granicą, która w momencie uzyskania certyfikatu ukończenia kursu staje przed nami otworem, jeżeli chodzi o swobodę zatrudnienia. Certyfikat taki bowiem wydawany też bywa w języku obcym – np. w ośrodku nauki Koszela we Wrocławiu – dzięki czemu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z jego tłumaczeniem. Podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi wózka widłowego pozwala nam więc znaleźć pracę – ale też często uzyskać podwyżkę i awans w miejscu, w którym byliśmy zatrudnieni do tej pory.

Dla tych, którzy docelowo pragną znaleźć inne zajęcie, praca na stanowisku operatora wózka widłowego może mieć z kolei charakter dorywczy i stanowić źródło dodatkowego lub tymczasowego dochodu w momencie, w którym utrzymanie płynności finansowej stanowi nieco większe wyzwanie. Szczególnie istotny tutaj jest fakt, że uprawienia zdobyte w czasie kursu obowiązują bezterminowo – tym bardziej warto więc mieć takiego asa w rękawie, aby móc wykazać się elastycznością w nieprzewidzianych sytuacjach życiowo-rynkowych.