rodo
6 lutego 2019

Kategoria:
Inne

Czy karty stałego klienta są zgodne z RODO

RODO to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, a także odrębne ustalenia o swobodnym przepływie danych osobowych. Wokół wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia narosło wiele kontrowersji. Wielu z nas zastanawia się, czy karty stałego klienta są zgodne z RODO? Sprawdź sam.

RODO ma na celu lepszą kontrolę danych osobowych konsumentów i modernizację przepisów, umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji. Wprowadzenie RODO ma również na celu dostosowanie przepisów, dotyczących danych osobowych do współczesnej technologii oraz zagrożeń, związanych z rozwojem sieci internetowej. Zanim jednak odpowiemy na pytanie, czy karty stałego klienta są zgodne z RODO, przyjrzyjmy się bliżej rozporządzeniu.

Co wprowadza RODO?

RODO wprowadza szereg zapisów, mających na celu ochronę danych osobowych konsumentów. Jest to przede wszystkim łatwiejszy dostęp do danych osobowych, w tym informacji o sposobie przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do bycia natychmiast poinformowanym w przypadku ataku hakerskiego na dane osobowe. W takiej sytuacji, przedsiębiorstwo zostało zobligowane do zawiadomienia odpowiednich organów nadzorczych ds. ochrony danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO zmieniło również wymagania, dotyczące zgód na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z nowym prawem, zgoda taka powinna być dobrowolna, konkretna, przejrzysta i specyficzna, a jej wycofanie powinno być bezproblemowe. Muszą znaleźć się w niej tożsamość administratora danych, cele każdej operacji przetwarzania, typ pozyskiwanych danych oraz informacja o ewentualnie podejmowanych automatycznie decyzjach.

Czy karty stałego klienta są zgodne z RODO?

W świetle powyższych informacji należy stwierdzić, że karty stałego klienta są zgodne z RODO, o ile spełniają one określone wymagania. W poszukiwaniu informacji na temat RODO, a także systemów i sposób jego wdrażania, zwróćmy się do firmy RODO Radar, zajmującej się audytami oraz przetwarzaniem danych osobowych.

Przede wszystkim zbierane od nas dane, potrzebne do wyrobienia karty stałego klienta, czyli imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail oraz telefon muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne w celu, w jakim są przetwarzane. Bądźmy zatem czujni na niestandardowe pytania, takie jak pytanie o imiona rodziców.

Szczególną uwagę zwracajmy na zapisy, znajdujące się pod formularzem. Tam umieszczone są okienka, których znaczenie powoduje zgodę na przetwarzanie danych. Warto zdać sobie sprawę, że aby przystąpić do lojalnościowego programu, nie trzeba wyrażać zgody na działania marketingowe lub cykliczne otrzymywanie newslettera. Upewnijmy się, że przedstawiono nam do wglądu lub zapisy o polityce prywatności. Zgoda musi być jasno określona i doprecyzowana, a nie domniemana.