24 listopada 2017

Kategoria:
Inne

Jakie czujniki wykorzystywane są w górnictwie?

Górnictwo to jedna z gałęzi przemysłu, w której ogromną rolę odgrywają systemy zabezpieczeń. Ich zadaniem jest gwarantowanie bezpieczeństwa pracy ludzi oraz zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom. Należą do nich właśnie czujniki górnicze, których rolą jest wykrywanie wszelkich anomalii oraz umożliwienie szybkiej reakcji w razie wystąpienia zagrożenia dla osób pracujących i przebywających w kopalni.

Czujniki do mierzenia stężenia pyłów

Praca górnika należy do jednej z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych profesji. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zabezpieczanie kopalni za pomocą urządzeń mierzących parametry panujące w jej wnętrzu. Należą do nich właśnie czujniki stężenia pyłów, tzw. pyłomierze. Produkowane są przez specjalistyczne firmy, takie jak na przykład katowicki Emag Serwis.

Ich podstawowym zadaniem jest stałe mierzenie zawartości pyłów w powietrzu oraz wyświetlanie informacji o przekroczeniu dopuszczalnych norm. Urządzenia te najczęściej wykorzystują zjawisko rozproszenia światła na cząsteczkach pyłu. Do prawidłowej pracy pyłomierzy niezbędna jest ich właściwa konfiguracja, którą przeprowadza się na podstawie dopuszczalnych norm. W górnictwie wykorzystuje się czujniki stężenia pyłów skalibrowane specjalnie do pracy w podziemnych wyrobiskach i kopalniach, ale mogą być one skalibrowane także pod inne rodzaje pyłów.

Co ważne, certyfikowane urządzenia tego typu nadają się także do pracy w strefach, które są szczególnie narażone na wybuchy, co czyni z nich czujniki idealnie dostosowane do górnictwa.

Czujniki do pomiaru atmosfery kopalnianej

Do grupy czujników służących do pomiaru atmosfery kopalnianej należą przede wszystkim czujniki metanu, stężenia tlenku węgla, tleniu, czujniki temperatury powietrza oraz służące do pomiaru ciśnienia cieczy. Podstawowym zadaniem tych czujników jest stała kontrola parametrów oraz sygnalizowanie wszelkich odstępstw od dopuszczalnej normy. Ich umieszczenie w kopalniach pozwala na szybkie wykrycie anomalii oraz ewakuację ludzi przebywających w zagrożonym miejscu. Gwarantują także bezpieczeństwo pracy górników oraz zapobiegają ewentualnym szkodom, jakie mogłyby się pojawić np. w wyniku wybuchu metanu. Czujniki tego typu wykorzystywane są także do mierzenia ciśnienia cieczy w napędach hydraulicznych. Przeznaczone są głównie do instalowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, w których istnieje szczególnie duże niebezpieczeństwo wybuchu metanu i pyłu węglowego. Dzięki obecności czujników do pomiaru atmosfery kopalnianej, praca w wyrobiskach jest więc znacznie bezpieczniejsza zarówno dla zdrowia, jak i życia górników.